NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 15. juni 2021

Antisemittismen må utfordres

Av Dan Odfjell. 

Som Dr Michal Rachel Suissa nylig sa, vi synes å gjenkjenne påstandene og misforståelsene til tidligere generalsekretær i Verdenskirkerådet, Olav Fykse Tveit, slik han har sytt og klaget over «den israelske okkupasjonspolitikken» i mange år. Før han nå senest, og som preses i DNK, har tatt med seg dette usanne litaniet til sitt nye bispe-virke. Slik, dessverre, fortsetter han å spre anti-Israel og jødehat i sine fotspor. For dette er en bakvaskelse som ikke kommer nedenfra i det norske folket og de kristnes rekker, men fra våre såkalte eliter. I dette tilfellet fra selveste den nye erkebiskopen, utrolig nok. 
 
Mellomkirkelig råd, MKR, sier de «tar klar avstand fra alle former for antisemittisme og jødehat", men det virker dessverre lite troverdig. Når MKR mot slutten av sitt dokument i realiteten slutter seg til boikott-bevegelsen, BDS. Men, ifølge Dr Suissa, har både USA og Tyskland funnet grunn til å anse den bevegelsens virkemidler som antisemittistiske. Men i ly av ytringsfriheten kan slike krefter i Norge føle seg rimelig trygge for hverken tiltale eller domfellelse for diskriminering, rasisme eller hatefulle Israel-utsagn.
 
Israel anser ikke MKR for å være et tilstrekkelig vederheftig organ til å kunne stilles rettslig til ansvar for sine utsagn. Og som Dr Suissa gang på gang i avisen Norge IDAG og andre steder har påpekt, omstendighetene rundt Israels forsvarskamp, dvs fra «tilintetgjørende krefter» mot seg, må bare fortsette. For dette gjelder Israels rett til eksistens under trusler og angrep. Hamas sender tusenvis av raketter mot Israels sivilbefolkning uten varsel. Mens Israel advarer for store motangrep for mest mulig å skåne sivile uskyldige. 
 
Det forbauser at UD gjennom Sikkerhetsbyrået i FN og gjennom sin ambassadør Mona Juul, bestevenninne til utenriksministeren, tar terrorist- og aggressor-organisasjonen Hamas sin side med forvrengte forklaringer, sammen med Algerie og Kina. Og slik, unødvendig, forledes det norske folket fra å forstå realitetene. Verst er det at ved fortsatt norsk finansiell og annen støtte og ellers forlenges konflikten i det uendelige. Mens araberstatene nå har forstått det korrupte Hamas-regimet, som med sine til-tuskete norske og andres penger har gjort sine ledere til mangemillionærer - enkelt det ved å holde konflikten gående. Stop norsk støtte!
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant