Nei til homofilt samliv

Av Olav H. Kydland & Eivind Gjerde. 

Dagen har i det siste skrevet om professor Terje Hegertun og hans nye bok kalt «Det trofaste samliv» hvor han åpner på visse betingelser for homofilt samliv. Både ved intervju, innlegg og bokmelding har vi fått et bestemt inntrykk av saken.

La oss innledningsvis bekjenne at vi er svært skuffet over at en pinsevenn kan støtte og gå inn for  homofilt samliv på visse betingelser. Bibelen er jo helt klar på at homofilt samliv er brudd med Guds ord (3 Mos 18,22; Rom 1,27; 1 Kor 6,9-10; Gal 5,21, 6,7 Ef 5,5; 1 Tim 1,9-10).

Vi er takknemlige for Dagens lederartikkel av 25. mai «Et teologisk haveri» hvor det tas et klart bibelsk standpunkt i saken, og hvor en påpeker konsekvensene av dette «nye» synet blant de frikirkelige. 

Selv om Hegertun i respekt for den kristne tradisjonen fastholder det heterofile ekteskapets særstilling, så legger han «det trofaste samliv til grunn i møte med homofile par som vil leve etter de samme troskapsidealene.»

Videre sier han: «De homofile som idag bekjenner troen på Kristus og er disipler av Jesus er ikke tegnkandidater på en hedensk livsførsel, men et kristent liv.» (D. 26.05.2021). Med andre ord: Homofile som lever i et trofast samliv, lever et kristent liv, hevder Hegertun. Men dette er ikke i samsvar med Guds ord.For eksempel sier  3 Mos 18,22  at du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. For det er "avskyelig". Altså må vi forstå at dette er et generelt forbud mot homofilt samliv.

1 Kor 6,9-10 sier at syndere blant andre, de som lever i homofile forhold, skal ikke arve Guds rike.

Guds ord sier om disse som før levde i disse synder: «Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» (1 Kor 6,11). Følgelig må de som lever i et homofilt samliv, omvende seg, bekjenne sin synd og ta imot frelsen i Jesus Kristus. For ingen som lever i homofile forhold, lever et kristent liv.

Saken er den at Hegertun setter Guds bud til sides på dette området.  Det han vil tillate, kaller Bibelen utukt.  For bare det monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne, er i samsvar med Bibelens lære.

Den amerikanske professor Robert A. J. Gagnon sier at uansett hvilke bekjennelse troende framsetter for å hevde at de er under Gud og Kristi herredømme, hvis  de fortsetter med en 'syndfull oppførsel, da er de syndens slaver, og ikke Guds slaver (tjenere). ("The Bible and Homosexual Practice»)

Hergertun avslører at han drømmer "om at alle i framtida skal kunne leve gode liv med dem de elsker." Det er i tråd med både kristen etikk og god skrifttolkning, hevder han. Men dette er verken god etikk eller holdbar skrifttolkning. Dessuten ser han fullstendig bort fra barneperspektivet. Gud sa nemlig til de to første menneskene at de skulle være fruktbare, bli mange og fylle jorden. Hvordan kan homofile par oppfylle dette?

Aksel Valen-Sendstad kan lære oss noe om konsekvensene av å tilsidesette Guds lov. Han sier  at opprøret mot Guds lov fører samtidig med seg en fornektelse av evangeliet og Guds kjærlighetsgjerning mot oss i Jesus Kristus. For når det Guds ord sier er synd, fornektes da fornekter en samtidig nødvendigheten og alvoret i at Guds Sønn, Jesus Kristus, måtte komme og betydningen av hans soningsdød.

Videre sier han: ”Når Guds Ord for eksempel sier at menn som ligger med menn, kvinner som ligger med kvinner, slike som driver hor, utukt og slikt som er mot naturen, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9), og man fornekter dette Ords sannhet og alvor, da har man samtidig fornektet det dette Ord sier om hvorfor Jesus måtte komme og nødvendigheten av hans soningsdød. Om man så likevel taler om evangeliet, så er det i en annen betydning enn den Guds Ord forstår med det. De hyrder og andre som mot Guds Ord legitimerer slikt, står ansvarlige for Gud ikke bare for seg selv, men også for dem de har forført.” (Fra boka ”Gud har åpenbart seg”)

Avslutningsvis vil vi uttale at vi tar fullstendig avstand for Hegertuns ubibelske lære som bryter med Skriften, bekjennelsen og den kristne kirkes lære gjennom tidene.

Når Guds ord sier at de som lever i homofile samliv ikke skal arve Guds rike, da bør professoren bøye seg for det og ikke være med på å forføre noen til en evig fortapelse.

Olav H. Kydland, cand.theol.
Eivind Gjerde, cand.theol.

Kommentarer