NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 8. juni 2021

APs og riksmedienes skampletter

Av Dan Odfjell. 
 
Forleden 7/6/21 publiserte document.no mitt innlegg om Peder Jensen: «Arbeiderpartiets politiske håndverk på sitt verste?» En grusom maktens forfølgelses-historie for å påvise at ABB støttet seg til medsammensvorne. Selvfølgelig Høyre ekstremister. Men de fant ingen.. Derfor i deres forblindede raseri gikk de løs på stakkers uskyldige Peder Jensen. Fordi han sto lagelig til som kunnskapsrik, ærlig og velskrivende, en enslig svale. Dette hat-raseriet gjaldt alle som tillot seg å kritisere muslimsk innvandring og annet som seriøst gikk makten imot.
 
Denne råskapen synes i mellomtiden å ha smittet over på andre partier som har slått inn på innvandrings-forherligelse. Sågar enkelte av våre biskoper er selverklærte, nå bare litt kristne, og de underminerer kristendommen med sin påståtte nestekjærlighet overfor innvandrere. Mens deres egne kristne, uskyldige lam, av muslimene med overlegg drepes i Midtøsten og i Afrika. Ja, biskopene synes på linje med den nåværende historieløse utenriksministeren som, likt Ap, uforståelig opptrer partisk med terrororganisasjonen Hamas og gjennom FN og ellers. Og slik dessverre fremmes jødehat. Akkurat som ikke muslimene greier det helt alene.
 
Har selv biskopene mistet frykten for sin Gud og ingenting lært etter Hitler-regimets uhyggeligheter som ikke bare omfattet drap av 3 millioner jøder, men 2 millioner andre, mest regimemotstandere samt vanskapte barn. Hvilken grusom historie som viser hvordan verden er og igjen kan bli. At Norge står sammen med Kina i ensidig fordømmelse av Israel, og at vår utenriksminister kan falle så lavt som å argumentere «proporsjonalitet» (i en konflikt startet av tusenvis av raketter fra «palestinerne») fikk påpakning i dag via Document om Norges «egen uproporsjonalitet i Libya-angrepet» skammelig dobbeltmoral. Sjofelt det hele.
 
Vi vet om den unødige, skamløse statsminister-pakten med Kina om ikke å kritisere regimet i bytte med litt lakse-eksport. Men har vi også forpliktet oss til nå å støtte det troløse Kina i Sikkerhetsrådet? Hva slags dilettanter er det som har ansvaret for UD? Som jeg nylig beskrev som «Et ideologiske rottereir» hvor milliardene ukontrollert flyr nærmest i løse luften. Omsider er Riksrevisjonen kommet på banen med ramsalt kritikk av utbetalinger til Rød-Larsens selskap. Kritikk har vært gjort før, men preller av. Så jeg har foreslått løpende revisjon som eneste løsning. For ellers får rottereiret tid og anledning til fusk og tildekning.
 
Det ovenstående er med på å forklare min forakt for Ap. Men også nå min forakt for Høyre med sitt nåværende mannskap. Begge partiene må skikkelig straffes til høsten valg. De to står sammen rygg til rygg i spørsmålet om EU, et falleferdig skrøpelig udemokratisk byggverk for oligarker. Men mye tyder på at det faller i knas og, at nasjonalstatene da fremstår på ny. Brexit viste veien, de så på EU som et nytt udemokratisk Stor-Tyskland. Selv Frankrike synes å ha fått øynene opp. Men har nok med seg selv for tiden, opp mot intern uregjerlighet grunnet utålmodige islamister. Hvilken katastrofe vi bevitner i dagens Europa.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant