Stopp voldtekten av Norge! Hemmelig EU-dokument nå offentlig

Fra FMI. Skrevet av nettredaksjonen.

FNs migrasjonspakt: Vær forberedt. Nå blir det urolige og kaotiske tider.

Ingen har glemt at det var den nasjonalistiske opposisjonen i Norge som satte søkelyset på FNs migrasjonspakt, GCM. Dette til stor skuffelse for de herskende som trodde de kunne vedta selvmordsavtalen uten å opplyse det Norske folk. 

Når planen deres om hemmeligholdelse ikke fungerte ble vi patrioter og nasjonalister trøstet med at avtalen ikke var juridisk bindende, men helt uforpliktende. 

FMI protesterte aktivt mot avtalen og satte søkelyset på at dette var en løgn, bl.a. gjennom flere objektive artikler og flere demonstrasjoner foran stortinget i november og desember i fjor. Teknokratene i EU arbeider nå intenst for at selvmordspakten GCM skal bli juridisk bindende, også for de landene som stemte nei.

«Pakten er ikke bindende, men gjelder for alle»

Ved undertegnelsen i Marrakesh sa en FN-talsmann: «Due to the legally binding nature of the document it’s for the participating states to implement the GCM at the national level». (På bakgrunn av paktens rettslig bindende natur er det medlemsstatene som skal omsette GCM på nasjonalt plan.) Naturlig og komisk nok har systemmedia som konsekvent ikke opplyste folket om hvilke dyptgripende konsekvenser GCM ville få for Norge ikke registrert eller bevisst utelatt denne uttalelsen da de unisont var glade for at avtalen ble loset trygt i havn.

Et hemmelig dokument fra rettsavdelingen i EU-kommisjonen, datert 1. februar 2019 ble via omveier offentlig for den Ungarske regjeringen for 10 dager siden. I motsetning til uttalelsen «ikke rettslig bindende» viser dette dokumentet hvordan FN og EU med alle knep skal få GCM til å bli rettslig bindende, selv for de statene som stemte mot. 

Tilbakeblikk: 19. desember 2018 stemte slavestaten EØS-Norge representert ved statssekretær Marianne Hagen sammen med 152 land for inngåelsen av GCM. Ved avstemningen var 24 land ikke tilstede og 17 stemte mot, eller avga ingen stemme. De 17 landene som stemte mot var potensielle mottakerland for fremmedkulturelle og har flere tiårs erfaring og ekspertise hva gjelder migrasjon og innvandring.

Hva står det i det hemmelige dokumentet fra EU? FMI forlanger svar fra regjeringen!

I en konsentrert form står følgende: «På bakgrunn av enigheten om et lojalt samarbeid skal statene arbeide for realiseringen av målene til unionen (EU med halehenget EØS), og arbeide for omsetningen av GCM. Samtidig må man være forsiktig med gjennomføringen slik at målene for avtalen oppnås». Videre heter det: «Gjennomføringen av GCM betyr finansiell hjelp fra EU til tredjeland. Dette betyr at GCM er en fast bestanddel i utviklingsarbeidet til unionen (EU og EØS)».

Dette betyr i klartekst at rettspraksisen i GCM er rettspraksisen til EU, men en merkelighet finner vi, nemlig i artikkel 208, avsats 1, hvor det står at målet til EU's utviklingshjelp er «på lengre sikt» bekjempelsen av fattigdom. Men, merkelig nok står det ikke mye om «fattigdom» i GCM, men at migrasjon har alltid funnet sted og var alltid en berikelse... samt at migranter skal ha de samme rettighetene som den hjemlige, etniske befolkningen. 

Her blir det faktisk forespeilet at det var EU som vedtok GCM og ikke medlemslandene. Dette stemmer formelt ikke og at enkelte land stemte mot avtalen er underordnet for eurokratene. Hvilken arroganse eurokratene utviser er ufattelig. Når GCM blir en del av gjeldende Europarett sett i forhold til medlemslandene som stemte nei er dette et klart brudd mot medlemslandenes suverenitet og er helt klart en fiendtlig handling mot demokratiet. Hva innbiller EU seg? Eksisterer ikke nasjonale stater mer eller har de ingen betydelse mer for EU? Regjeringen Solberg og alle parlamentariske politiske partier: Vi Nordmenn forlanger et svar på disse to spørsmålene!

Folk- og Europarettsekspert Ulrich Vosgerau er sjokkert og sier: «Juristisk er dette dokumentet fullstendig vanvittig og kan ikke forsvares. Det handler ikke om en faglig analyse og man kan ikke påstå at dette skal ha relevans for unionsretten».

Østerrikes utenriksdepartement sendte en formell protest 18. mars til EU hvor de knallhardt peker på kjernen i det famøse dokumentet fra EU. «Prinsippet om samarbeid kan man ikke interpretere slik at internasjonale tekster skal implementeres i de landene som ikke stemte for avtalen.» Vi minner om at FNs generalforsamling ikke har en rett til å bestemme lover og regler.

Det blir interessant hvordan andre EU-land som stemte nei til GCM vil reagere på forsøkene til å torpedere suverene nasjonale beslutninger. Spørsmålet er hva psykopatene i Brussel vil foreta seg hvis et land ikke godtar denne selvmordskommandoen? EU forholder seg slik vi kritikere til denne vaklende og falleferdige institusjonen alltid har hevdet: Diktatorisk og udemokratisk!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

FMI