Er vi i ferd med å miste kontrollen i dette landet?

Av Amund Garfors.

Ja, det er god grunn til å stille dette spørsmålet om vi holder på å miste kontrollen. For det ser ikke særlig lovende ut framover. Man liker jo å tro at politikerne og andre viktige myndighets-personer føler på et stort ansvar for folk og land. Men det er det flere og flere av oss som begynner å tvile ganske sterkt på. Og stadig får jeg meg til å tvile på om disse menneskene som har gått inn i politikken, har gjort dette for kun å tjene seg selv og sine interesser? Mens de samtidig synes å ha glemt at det er folket og nasjonen de skal tjene!

Ja jeg synes det meste går over stokk og stein. Og det er vel ingen lenger som tviler på at den norske befolkningen nå skal skiftes ut i ei rekordfart?

I hvert fall når jeg leser tallene fra SSB (Statistisk Sentralbyrå), så hersker det liten tvil om hvilke vei det går. Med tanke på hvilke innvandrere som er i flertall, så er det god grunn til å bli bekymret, da disse jevnt over vil bli til en permanent netto utgiftspost for den norske staten. Og det grunnet elendig bakgrunn, dårlig skolegang og  minimum av yrkesdeltakelse. Der høye sosialutbetalinger til denne massive ikke-vestlige innvandringen, ja som ikke er annet enn ei tikkende og katastrofal økonomisk bombe, kan gi oss en smell som vi aldri kommer over.  Godt vi har et oljefond på 8800 milliarder kroner. Men ingen kan spå om framtidens usikre aksjemarked. For disse pengene kan være vekk på et blunk. I en verden som blir mer og mer kompleks. Og hva gjør vi da?

I dag - mer enn noen gang - må vi kunne stole på eget vett og forstand. Ja verden var mer uskyldig og enkel før, tror jeg. For slik føles det i alle fall, der det meste nå er snudd opp ned. Sannelig har verden forandret seg. Nei, jeg kan ikke si at det har vært til det beste, selv om mye er blitt bedre...

Ja, det er vanskelig å begripe denne mekanismen bak forvandlingen av dette samfunnet, og det bare på noen tiårs tid. Bare etter at Berlinmuren forsvant virket det som det hele gikk i knas, der hele verden skulle forandres til noe ingen lenger kunne ha forutsagt. Der Europa ble til et fremmed og utrygt sted, hvor grensene forsvant og fremmedgjøringen tok til. Noe som nok har skremt flere enn meg.

Og hvordan et helt Storting tar seg den fullmakt, uten å spørre det norsk folk, og får seg til å skrive under på at nordmenn i praksis skal gå på jobb og finansiere et permanent opphold til fremmede mennesker, mennesker som bare krever og krever, og som intet yter, det er svært vanskelig å forstå og fatte og begripe. Der reaksjonene fra Høyre og FrP er at dette må vi bare tåle, og der vi skal ha enda flere importerte sosialklienter i landet. Klarer de virkelig ikke å se for seg hvilket vanvittig folkebedrag dette er duket for?

Når tid vil diskusjonen komme blant folk flest om hvilke mennesker det er som får seg til å reise til fremmede land, og der lar seg forsørge av befolkningen, mens de samtidig multipliserer seg flere ganger - mer enn det som er vanlig hos vertene som sjøl nesten har sluttet med å formere seg? En behøver vel neppe være ekspert på demografi eller kanskje profet for å se hvor dette vil ende?

Burde man ikke forvente at en liten etnisk befolkning på knapt 4 millioner mennesker og med atskillig mer skolegang og opplysning enn våre forfedre, ja som har bygget et fantastisk trygt og godt land, med kollektiv velferd for oss alle, var blitt utrustet til gjennom et minimum av kunnskap, historie og fakta, om å ta vare på dette unike samfunnet? Ikke minst å overlevere det i samme forfatning som vi fikk det av våre forfedre!

Juridisk holdes folk strafferettslig ansvarlig dersom de "visste eller burde ha visst" at det de gjorde, var ulovlig eller skadelig. Ville våre politikere tørre å endre samfunnet så dramatisk som de idag gjør, dersom de i framtida ville kunne bli stilt strafferettslig ansvarlig for sine (u)gjerninger? Og da tenker jeg ikke minst på ACER-avtalen og denne FN-avtalen som ble underskrevet i Marrakesh 10.desember ifjor. Helt hinsides! Nei, de kan uansett ikke kreve "straffefrihet" ved å skylde på at de ikke visste bedre, når vi allerede idag ser klare negative konsekvenser av globalismen og såkalt multikulturell sammensmelting. Og som drar oss rett utfor stupet.

Politiske partier kan ikke i framtida frita seg fra ansvar ved å hevde at "det var andre tider da." De er forpliktet til å stille spørsmål om deres egen overbevisninger og antakelser er så riktige og formålstjenlige som de tror - og dermed korrigere kursen dersom den viser seg å være uholdbar eller skadelig. Og denne såkalte politiske eliten som blir mer og mer lik, bør heller ikke glemme å stille seg spørsmålet om det vitterlig er folket som bestemmer kursen, eller om de selv er nyttige idioter og verktøy for super-eliten. Og som sitter utafor landet. Dersom ikke, så havner dette landet presis slik KNM "Helge Ingstad" møtte sin undergang. Ja som nå idag, bukseres som et vrak til Hanøytangen. Måtte bare ikke Norge en dag også havne til bunns, og der vi kun sitter igjen med minnene! For det finnes ikke ei eneste kran i hele verden som da er sterk nok til å få oss flytende igjen...

Amund Garfors