Grønt skifte = rødt bedrag

Av Ragnar Larsen.

«Det grønne skiftet» ble for noen år siden av Språkrådet kåret til årets nyord og er i dag på alles lepper blant meningsytrere som har sett lyset - og er blitt blendet.

I det politiske miljøet brukes uttrykket av de fleste - uten at noen kan fortelle hva ordklisjeen betyr. Dette er blitt et moteord uten konkret innhold - helt på linje med adjektivet «bærekraftig», som vi for vår del bruker på julekort når vi for språklig variasjons skyld ønsker mottakerne «bærekraftig jul» i stedet for «god jul». Vi føler oss både tidsriktig, trendy og kul ved å uttrykke oss slik, men ikke noe ut over det.

Det grønne skiftet er en verbal tomtønne uten innhold - oppfunnet av folk på venstresiden, men nå også adoptert av de fleste på høyresiden. En skal ha finstemte øreganger for å høre forskjell på Audun Lysbakken og Erna Solberg når det tales i tunger om den nye religionen klima. De har ikke mye fint å si om de vantro.

Et gjennomgående trekk ved tidens glossolali (tungetale som oppstår som følge av sjelelige forstyrrelser) er uviljen mot å ha et næringsliv som produserer verdier. Tross viktige unntak er dette med på å prege hele det politiske miljøet.

Regjeringen mangler opplegg som tilfredsstiller kravene til næringspolitikk. Investeringene skjer ikke i landbasert industri, men i fast eiendom i byene. Havbruksnæringen ønsker regjeringspartiene å strupe gjennom avgifter til staten. Regjeringen presser kystflåten vekk fra fiskefeltene. Verdiskaping er i Høyres bilde at frysetrålere tar fangstene, som sendes til foredling i utlandet - uten lokal gevinst.

Arbeiderpartiet var en gang det ledende industripartiet, men det er historie nå. Helgens fylkesårsmøter viser at det bare er et tidsspørsmål før partiet går inn for å avvikle olje- og gassnæringen. Det er en følge av at partiet nå er overtatt av offentlig ansatte, som glemmer at det nettopp er oljeutvinningen som gjør at de offentlige lønningslistene er så lange.

Utnytting av naturressurser har vært det norske folks livsgrunnlag fra dag én. Jord, skog, fisk, gruvedrift - og de siste 50 årene også olje og gass - har gitt arbeid og inntekt. Sammen med industri og nyere næringer har dette dannet grunnlaget for et velferdssamfunn i verdensklasse og en livskvalitet uten sidestykke for folk flest.

Nå anses kvegdrift som et truende problem. Skogen skal vernes, ikke driftes. Myrene skal verken oppdyrkes for matproduksjon eller bebygges til næringsformål. Sauer skal landet ha for å holde liv i ulven - makthavernes yndlingsdyr. Oljekranene må skrus til. Den ene prosenten av verdens oljeforbruk som dekkes av norske leveranser, vil på få dagers varsel erstattes av Saudi-Arabia alene. Den globale klimaeffekten blir null og 200 000 arbeidsplasser fordunster, men vi har jo NAV!

Hvis noen av leserne har oppdaget at det grønne skiftet har skapt ny vekst i næringslivet, vil vi gjerne vite det. Tipseren vil gå inn i rekken av de store oppdagere.

«Det grønne skiftet» er ikke annet enn et luftig bedrag - konstruert av de røde og tatt til seg som sin egen av høyresiden. Folk som sov i skoletimene og ikke fikk med seg Solen har bestemt Jordens temperatur fra tidenes morgen, har hatt lett spill.

Det gamle uttrykket «Verden vil bedras» har i vår tid fått ny aktualitet.

Ragnar Larsen