Ønsker religiøs lavalder

Dagfinn Eckhoff, leder i Ateistene (tidligere Hedningsamfunnet),
holder åpningsappellen på Ateistenes dag 23. mars.
Foto: Anders Garbom Backe
Av Kirkehøyden.

22 mars har avisen Vårt Land en artikkel med overskriften "Ønsker religiøs lavalder".

Lørdag 23 mars markerte Ateistene – tidligere Hedningsamfunnet – Ateistenes dag foran Stortinget. Leder Dagfinn Eckhoff vil forhindre at barn blir «utsatt for overtro» tidlig i livet.

På "Fri tankes" nettside kan vi lese følgende:

"Glissent oppmøte på Ateistenes dag. Rett før Ateistenes markering av Ateistenes dag lørdag 23. mars, var Eidsvoll plass fylt av demonstranter – som deltok på markeringen for kunstnerisk ytringsfrihet. I det ateist-arrangementet startet, var det betraktelig færre til stede på plassen foran Stortinget. Omkring 50 personer stod spredt rundt da Dagfinn Eckhoff, leder for Ateistene, holdt åpningsappellen.  Omdiskuterte Shurika Hansen takket Human-Etisk Forbunds styreleder og de andre appellantene for fortsatt å støtte markeringen for ikke-troende sammen med henne."

La meg flagge: Jeg er en evangelisk konservativ kristen, som kom til tro relativt sent og fikk både livet og helsen i gave. Men jeg skal ikke kjede dere mer med det.

La meg fortelle i mine kristne sammenhenger snakkes det aldri om humanetikere eller dere ateister. Vi blir gitt alt via vår tro og Guds Ord (Bibelen). Vi trenger ikke fiender som dere med et livssyn på stylter, som dere alle trenger for å finne mening med livet.

HEF'ere synes ikke å ha noe liv, uten å hindre skolegudstjenester. Ironisk, de finner bare liv og mening i adventstiden. Levi Fragell har ennå ikke funnet et liv etter så mange år med nytt "livssyn", annet enn å snakke nedlatende om hva han forlot, og om vannskrekken etter han ble tvangsdøpt.

Dere ateister synes heller ikke å ha noe liv hvis dere ikke kan legge dere opp i hvordan kristne oppdrar sine barn.

La meg vise til et faktum: I takt med at Norge har blitt avkristnet etter andre verdenskrig, har studenten/russen degenerert til en barbarisk bærme. Ingen dannelse, som de fikk da skolen ennå hadde kristen formålsparagraf og lærte om hva som konstituerte vestlig sivilisasjon. Finn frem gamle russe/ studentbilder med sorte luer og se hva som har gått tapt.

Kristenrussen, på nær tusen studenter har sin en egen samling i Arendal. Flotte ungdommer, som lyser av sann glede, respekt og verdighet, uten rus og vold. Det er rester av en sivilisasjon, vårt siste håp.

Jeg tipper dere for det meste er SVere, som hyllet ateiststatene i Øst Europa, hvor kristen tro var kriminalsert. Etter tiår imploderte de bak murer, piggtråd, i fattigdom, despoti, og folkemord. Norske SVere/ ateister elsket despotiet/ fasciststaten DDR, som skjøt sine egne borgere om de prøvde å rømme over til det kristne- og frie vest. Omsider ble de abbosorbert av vest Tyskland, og i kristen ånd fikk de velferd og alt annet de manglet.

Mange flykter fra ateistiske og muslimske "shit hole countries", men bare til de nasjoner som har lang kristen kulturarv, til New Zealand, USA og Norge. De har alle velstand, rettstat, demokrati, vitenskap. Viste dere at alle de mest kjente universiteter i USA, UK ble stiftet av kristne? Newton var kristen. Og har dere fått med dere denne forskningen? "Christianity the reason for West’s success, say the Chinese".

Det samme i Norge: Kristne startet også skole, helsevesen og mye annet vi kan glede oss over. Er ikke det rart? Oppsøk Evangeliesenteret og Maritastiftelsen og se hvor mange de har løftet av rus, gitt dem alt, inkludert hjem, familie og yrkesutdannelse.

Kjente ateister slår seg aldri ned i ateistiske paradiser som Cuba, men gjerne USA. For i disse landene kan ateister utfolde seg uten å bli forfulgt. Og alt dere har er å vise forakt for kristne, uten risk eller forfølgelse.

Dette har kristne felles med jøder, 20% arabere/ muslimer i Israel nyter alle rettigheter, som ikke finnes i nabolaget. De kan stå i Knesset og gjøre hitlerhilsen, uten noen følger. Og ingen muslimer har ennå flyktet eller gitt opp sitt pass.

Hvordan er det mulig? Guds Ord, Bibelen som vi for en stor del deler.

Og dere skal svare med å forfølge kristne foreldre og deres barn. GET A LIFE!!

- "Det heter om deg at du lever, men du er død."  (Åp 3,1).

Kirkehøyden