Høyre har ingen konservative verdier

Av Jan Johansen. 

Høyre har ingen konservative verdier og står ikke opp for oss konservative velgere, det norske folk. Vi som fortsatt står på utprøvede ideer, den vestlige sivilisasjon og den kristne kulturarv.

Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, forfulgt av staten og kirken. DnK/ "kirken," som er omgjort til et marxistisk, jødehatende "shit hole," med Høyres hjelp, som støtter både homoekteskap og folkemord på det ufødte liv. Historiker Karsten Alnæs, sier at de verdier Hans Nielsen Hauge sto for var de samme sosialdemokratiet sto for 100 år senere. Nei, de har forsøkt med all kraft å rive ned disse verdier, sammen med Høyre som nå er en del av venstresiden, sammen med KrF og Venstre: 

Partiet med jødehater Willoch i spissen undergraver bevisst Israel. Syvende far i huset har sikkert vetorett. Det har aldri eksistert noe palestinsk folk og Israel har ikke stjålet noens land. Hver m2 ble kjøpt og betalt for. "Det palestinske folk"  er en oppfinnelsen av KGB i 1964, applisert av terroristen og egypteren Arafat i 1967 etter barbariske muslimske nabostater ikke maktet å begå folkemord på det jødiske folk. Palestinerne er som Arafat arbeids- og terror innvandrere.

Lenge før 1948 strømmer jøder tilbake til sitt historiske hjemland, ja det var alltid jøder der. Etter mandatet skulle de ha Judea & Samaria. Kalt Vestbredden, for å dekke over at det var/ er jødisk. Endog store deler av den gang Transjordan var jødisk land, iht internasjonal lov, endelig slått fast på San Remo møtet. Bevist ved at Israel måtte gi det fra seg under fredsforhandlingene med Jordan i 1992. I UD sitter det bare uvitende folk og jødehatere, som alle andre - vår liksom presse og Midt Østen "forskere." Og politikere som bare får med seg løgn media, som NRK, TV2 og Aftenkampen. Palestina er bare et påskudd for det samme gamle norske jødehatet, fra før 1814.

Med enorm innsats restaurerte jøder landområder (giftige myrer), startet en økonomi og industri fra "scratch." Alt lett tilgjengelig for norske "forskere." Nei, de bare leter etter jødiske lyter som de forstørrer 1000 ganger, sammen med Willoch. All djevelskapen muslimer begår, som etter 2011, dekkes over, som halshugging og korsfestelser av kristne i tusentall. Med en stor norsk IS kontingent som Høyre og stortingsflertallet må være så stolte av våre nye "landsmenn," som de ikke får nok av. Vi skal byttes ut.

Så når jøder hadde bygd velstand kom muslimene, slik de også kommer til Norge og Europa fra sine tilbakestående "shit holes." Og de kommer med egen grunnlov i kofferten, for deres "Gud" har bare gitt dem elendighet, som de selv flykter fra. De kan heller ikke vende tilbake, for da blir de drept - for hva? - "Fredsreligionen" islam! 

Ramadam regnskapen for 2020: 175 terror angrep, 718 drepte, pluss mange sårede. For alle andre religioner og "ekstremistgrupper": NULL! Og NRK feier slutten av fasten uten å nevne djevelskapen, inkludert i Norge. Muslimer ber oss gå i knestående mens unge norske blir voldtatt, ranet, knivstukket og utsatt for blind vold. Disse må ned på kne for å kysse støvlene til dette muslim pakket.

Takk Høyre, for at dere står opp for oss nordmenn, og til Erna som sier vi har ingen rett til Norge.

The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs in the 12 years between 1932 and 1944, came into Palestine to take advantage of living conditions that existed in no other Arab state. This is the only country in the Near and Middle East where an Arab middle class was in existence.” Robert F. Kennedy. Les mer her:  "To whom does the land of Israel belong? Ask Robert F. Kennedy

Om Høyrefolk vil vite mer, se denne videoen fra 2015 av en Canadisk sann forsker som brukte 20 år på å se gjennom hvert eneste dokument fra Balfour deklarasjonen.

Ellers kan man lese Joan Peters bok "Fra uminnelige tider". Hun så bevisene og oppgav sin forutinntatte oppfatning om "palestinernes" rettigheter. Bare løgn, som våre liksom akademikere, journalister og ignorante politikere sprer.

Høyre har ledet arbeidet med å avkristne vår egen kristne grunnlov - i sin totale ignoranse

Det rette er Judeo/ Kristne ideer/ verdier. Adams Smith sin økonomi er alt basert på bibelske prinsipper, som ble del av vår grunnlov. Han møtte og inspirerte  "the founding fathers" og våre Eidsvollsmenn kopierte. 

Derfor har Israel maktet så mye på 72 år. De fulgte bibelske prinsipper. Økonomisk suksess, demokrati, rettstats, religionsfrihet, skikkelig forsvar, teknisk/ vitenskapelig stormakt. Vi burde få dem inn i NATO og kaste Tyrkia ut. 

Norge med sitt liksom forsvar får ikke sine fly i lufta og marinen ligger opplag. Det mens Norge gir full støtte til islamske despoter som vil utslette Israel og full støtte til islamisering her hjemme. Vi gir  til og med trosstøtte til dette despotiet, som sier rett ut at de skal utrydde oss.

Høyre satser på Islam og marxisme, som bare har produsert fattigdom, hungersnød og despoti. Høyre  foretrekker med andre ord despoti i annen potens over: "Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre." Joh 15.15

Høyre er dessuten medansvarlig for et utdanningssystem som indoktrinerer unger fra barnehagen til de får liksom "høyere utdannelse". Det skjønner vi når vi lytter til Unge Høyre. Og muslimer kan bare marsjere rett inn med sin djevelskap, mens Erna og Høyrefolk ber oss jøssinger om å la oss berike. - I henhold til muslimer er vi ikke en gang mennesker, men griser. Vi er så beriket Erna!

Til slutt kan dere selv lese hva koranen kommanderer sine følgere å gjøre:

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them»
koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends»
koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable»
koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam»
koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran»
koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels»
koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them»
koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them»
koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them»
koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood»
koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies»
koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Jan Johansen