En forstandig erkebiskop?

Scott Morrison i Sydney etter valgseieren den 18. mai 2019.
Foto: Dean Lewins / AAP Image via Reuters / NTB.
Av Dan Odfjell. 

Jeg snakker ikke om Olav Fykse Tveit, som er på ukristelige fordreide veier. Jeg snakker om en annen erkebiskop som nå har skrevet et åpent brev til president Trump om å stå fast i sivilisasjons kampen. Blant annet mot den dype skjulte statsmakten. Han mener at kampen står mellom lysets barn og mørkets barn. Dette forekommer meg høyst forstandige ord i våre nå meget forvirrede skremmende tider.

Dette innlegget er inspirert av NTB-klippet «Australias statsminister: Lar oss ikke tvinge av Kina». Vi ser, som de påfølgende debattanter på debatt.no 11. juni også synliggjorde, at det finnes kloke og modige politikere i verden som hverken viker eller logrer for det kommunistiske regimet. Dette gjelder mest i den engelsk-språklige verden, ledet av nasjonale patrioter, som nok en gang viser verden veien vekk fra totalisme til fortsatt frihet, dvs Trump, Boris Johnson og statsminister Morrison i Australia. Også Ungarn har en nasjons-leder som tenker selv, og på egen befolkning. Dessverre ikke vår. Egentlig svikefullt utrolig. 

Disse landene med den kristne kulturen i bunn, er blant de mest suksessfulle vestlige landene. De innser men knapt EU at den rå kinesiske ekspansjonen må stoppes, og at Kina må straffes og/eller tvinges til å kompensere for all sorg og de enorme globale skadene de er skyldige for. At Kinas oppførsel er makt og makt-truende har også Norge opplevd: For å få fortsette lakse-eksporten lot prinsippløse Erna seg unødig, ja skammelig tvinge til å love at Norge heretter ikke skal kritisere Kina for dets manglende respekt for samt brudd på menneskerettigheter. 

Derfor, i stedet for å boycotte varer fra det demokratiske Israel er tiden inne til å boycotte import fra det totalitære Kina. Men, å få venstrevridde biskoper og andre naive til å innse verdens brutale realiteter, inkludert islamismens tilsvarende totalitære virkemåter - samt dets mål - det synes vanskelig med den godhets-hypnosen som Norge politisk og bevisst regjeres under. At livsløgner når de først er etablert, som i sosialistisk ensrettede samfunn, er seiglivede og vanskelige å vende, det betyr bare at kampen for realisme og sannhet må fortsette. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.