NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 12. juni 2020

Det store mysteriet

Av Henry Østhassel. 

Alle mennesker undrer seg over livet og hvorledes alt oppstod. Verdens «vise» tror at universet ble til ved at der plutselig, ut av intet oppstod et ur-proton som er en fysisk umulighet. Og så skulle dette lille ur-protonet attpåtil plutselig eksplodere og bli til alle galaksene. Ikke nok med det, helt av seg selv utviklet dette seg også til alt liv på Jorda. Å komme med slike tåpelige teorier ser vi kreasjonister på som det komplette naudeskap. I salme 53, vers 2 står der: Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud. I salme 2, vers 4 står der: Han som troner i Himmelen, ler, Herren spotter dem.

Gud elsker at vi tenker og undrer oss over ham. Jeg går ofte og humrer og ler av Gud i min tilbedelse av Ham. Jeg spør ofte Gud; «Hva gjorde du før du skapte universet? Jeg føler at Gud humrer litt og svarer: «Da var jeg i Himmelen». Så spør jeg: «Men hva gjorde du før du skapte alle livsvesenene i Himmelen, satt du der muttens alene? Han svarer ikke, men jeg tror Han fryder seg over mitt «tåpelige» spørsmål. Så spør jeg med latter i stemmen: «Og hva gjorde du før du skapte Himmelen? Svevde du bare rundt i tomrommet?» Da tror jeg Gud får seg en god latter.

Jeg tror Gud fryder seg over vår forundring over Hans uutgrunnelige storhet og mysterium. Med vår menneskelige hjerne fatter vi ikke at Gud ikke har en begynnelse. På samme tid ville det jo være både en fysisk og åndelig umulighet at Gud plutselig skulle oppstå ut av intet. I min menneskelige hjerne må jo alt ha en begynnelse og en ende. Men Gud er uten begynnelse og uten ende, noe vår menneskelige hjerne ikke klarer å fatte. Men jeg takker min Himmelske Gud for troen jeg fikk inn med morsmelken, jeg tror på Bibelens Gud uten å tvile – det har jeg alltid gjort. Med hjertet tror jeg, og med munnen bekjenner jeg at Jesus Kristus er min Frelser og Herre! Troen er den aller største gaven jeg har fått.

Jo eldre jeg blir, jo mer ser jeg at dette livet bare er som en røkdott som stiger opp, så er vi borte i evigheten. Og Jesus sier at livet har to utganger, hvor går du? Der finnes bare en vei til Hans Himmelske Rike, og det er gjennom Jesus Kristus, og det er Jesus selv som beskriver fortapelsen som et grusomt sted. Så valgene vi gjør her på Jorda har evige konsekvenser.

Himmelen

Paulus så inn i det som var så ufattelig at det ikke kunne beskrives med menneskelige ord, og han hørte ord som et menneske ikke har lov til å uttale. 2. Korinter 12:4. Gud er så aldeles uforståelig for oss mennesker, milliarder av lysår utenfor vår fatteevne. For de som aldri har vært i berøring med «Det Hellige» har heller ingen mulighet til å forstå hva som fikk Moses til å skjelve i sine knær, og som skremte vettet av Jødene - eller det som blindet Paulus. Vi som har opplevd å komme i nærheten av Det Hellige vet hvorfor Moses skalv i sine knær.

Hva ligger foran oss

Der er mange oppfatninger av hva som venter oss. Noen tror at vi skal være på Jorda i Tusenårsriket fordi Bibelen sier at vi skal herske sammen med Jesus i Tusenårsriket. Men det er ikke det Bibelen forteller oss. Bibelen sier at Jesus gjør i stand Himmelske boliger for de som elsker Ham – der står ingen steder at vi skal bo på Jorda i Tusenårsriket selv om vi skal herske sammen med Jesus i disse årene. Men vi skal bli som Himmelens Engler der vi et øyeblikk er i Himmelen – i neste øyeblikk er vi på Jorda et ærend slik Englene gjør i dag. 

Når vi forløses fra legemet er vi ikke lengre bundet av det synlige Universets naturlover som er helt unaturlige i Himmelen. Vi trenger ingen raketter for å bevege oss gjennom verdensrommet! På et øyeblikk beveger vi oss fra Himmelen til Jorda – og tilbake. Hvorledes det foregår vet jeg ikke i min nåværende jordiske tilstand, jeg vet bare at det da vil være helt naturlig.

Hele skapningen tørster etter forløsningen når Jesus setter sine bein på Oljeberget sier Paulus. Men det er ikke tusenårsriket jeg lengter etter – jeg lengter etter det å bli forløst fra dette skrøpelige legemet og entre Hans fantastiske rike. Så får oppstandelsen skje når den skjer. Det overlater jeg til min mektige Gud og Skaper.

Jeg elsker å lese i Bibelen om alt som har med Himmelen å gjøre, og der er gode bøker om mennesker Herren har latt dø og gått til Himmelen for å bli sendt tilbake igjen for å fortelle om det lille de så. Der er mange bøker om emnet som ikke er av Gud, men er man åndelig våkne er det lett å avsløre. Alt skal sanksjonere med Skriften - og i min ånd.

Boka «Himmelen, en overraskende reise» er en bok jeg vil anbefale alle å lese – boka gir meg bokstavelig talt Himmellengsel. Jeg gråter og ler om hverandre når jeg leser boka. For en fremtid vi frelste har - i all evighet - uten ende. Les boka og la fantasien løpe av med deg, Gud elsker at du grunner og fantaserer om Ham. Det er tragisk hvor kjedelig Satan har klart å fremstille Himmelen til et sted hvor vi skal sitte på skydotter og spille på harper. Det er bare tragisk at slike tåpelige bilder av Himmelen har festet seg i massene.

Livet slik vi kjenner det

På Jorda er vi bundet av naturlover. Tyngdekraften holder oss på bakken. Vi har Sol, Måne og stjerner for å lyse opp for oss. Vi har natt og dag. Vi har stormer, kulde, varmebølger, jordskred, snøskred, vulkaner, tsunamier, jordskjelv og asteroider som truer oss. Vi har bakterier, virus, sykdom, ulykker, krig, død og sorg. Vi svetter – vi dreper dyr og spiser kjøtt. Alt rundt oss er i forråtnelse og er forgjengelig. Dert var opprinnelig ikke slik, alt dette kom av syndefallet – og hele skapningen plages av ondskapens åndehær fordi verden ligger enda i det onde – men takket være Jesus er det snart slutt!

Hans Rike

Himmelen «er lik» jorda, men titusen ganger titusen ganger skjønnere og klarere.
Der er ingen sol, måne eller stjerner – Gud og Lammets lys gjennomlyser alt, gresset lyser, trærne lyser, blomstene lyser, englene lyser, alle skapningene lyser i de vidunderligste fargene.

  • Kjærligheten er «klebende» og man føler seg ønsket og elsket langt utenfor vår fatteevne. Fargespekteret er enormt. Fargene har lys, og lyden har farger.
  • Alt er i harmoni, gress, blomster, trær – alt avgir en herlig harmonisk lyd. Lukt avgir lys og lyd avgir velbehagelige lukter.
  • Selv om der er blomster, gress, trær, fjell, sletter og vann så er Himmelen likevel helt annerledes enn Jorda. 
  • Og maten vi skal spise i Himmelen smaker titusen ganger bedre enn de lekreste rettene på Jorda.


Tenk deg, der finnes ikke et eneste støvkorn i Himmelen. Alt er i 100% orden. Der finnes heller ingen toaletter i Himmelen fordi at der er hverken avføring eller urin fra noen skapninger i Himmelen. Våre Himmelske legemer har ikke de kjødelige funksjonene våre kjødelige legemer har på Jorda. Men hvor blir det av all maten vi spiser da spør folk. Kjære

deg, det er Guds problem, ikke mitt. Alt dette tar Han seg av i våre nye Himmelske legemer. Gud har ingen begrensninger – ABSOLUTT INGEN!

Og vi spiser ikke kjøtt i Himmelen, der lever alle skapningene i kjærlig harmoni med hverandre og i en glede vi aldri kan fatte og forstå – det overgår våre villeste forestillinger. Bibelen taler om Engler, Kiruber, Serafer og livsvesner så fantastiske at vi ikke fatte hvor vakre og skjønne de er. Og vi må forstå at der er langt flere skapninger i Himlene der Gud er – enn der er på lille Jorda.

Der finnes bare glede i Hans Rike som overgår Jordens gleder titusen ganger titusen – langt over vår fatteevne. Og vi skal leve i evig spenning og utforske alt Gud har skapt og vil skape i all evighet – men vi vil aldri i evighet klare å utgrunne alt ved vår herlige og mektige Skaper, han vil alltid i all evighet gjøre nye ting som vil glede og forbause oss i all evighet.

Jesus møter oss alle personlig

Alt ved Gud og Jesus er mye større enn vi kan fatte. Vet du at Jesus møter alle som går til Himmelen personlig. Hvert øyeblikk dør der frelste mennesker som går til himmelen og møter Jesus. Hvorledes det er mulig fatter jeg ikke, men Han gjør det. Igjen, ingenting er umulig for Gud og Jesus. Det ser ut som at Jesus er mange steder samtidig på forskjellige steder i Himmelen. Så spennende! For en dag det skal bli når min Jesus jeg får se - som sangen heter.

Store og små i Guds rike

Jeg må le av og til når herlige kristne brødre og søstre sier at «de store» i Guds rike blir satt til å herske over store områder. Det de sier er at «de minste» kanskje vil herske over en heiegård om de er heldige. Det må bety at de mener at Billy Graham skal herske over New York, mens fattige fru Olsen som ga penger av sin fattigdom til Billy Graham organisasjonen - og som lå på sine utslitte knær og ba for ham dag og natt kanskje skal herske over en heiegård om hun er heldig. Det viser meg hvor bundet vi er av jordiske tanker og hvor lite de forstår av det Jesus sa: Den største er den minste, og den minste er den største. Jeg tror at fattige fru Olsen sitter øverst ved bordet i Himmelen, mens Billy Graham er veldig fornøyd med å sitte langt nede. For egen del er jeg strålende fornøyd om jeg sitter nederst ved bordet, bare jeg sitter ved det. I Himmelen er det ingen som bryr seg om hvem som er den største eller minste – alle er 100% fornøyd med bare å være der!

Ta imot Jesus mens du kan og du vil få et evig liv så skjønt og spennende at det er langt utenfor din fatteevne – alternativet er så grusomt. Johannes 3, 16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Henry Østhassel
Vanse