NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 23. juni 2020

Er jorden millioner av år gammel?

Av TorsteinP. 

Jeg kom over en veldig interessant YouTube kanal her om dagen som heter Is Genesis History? Her er det mange videoer hvor man ser på hvordan verden ser ut i dag og om det stemmer at det var en oversvømmelse for 6-7000 år siden som dekket hele jorden i over ett år som man kan lese om i første Mosebok.

Vitenskapen har som hovedteori at jorden ble til for millioner av år siden og har langsomt utviklet seg til hva den er i dag. Bibelen sier at den er 6-7000 år gammel.

En av videoene på denne siden er et foredrag av en professor som sammen med en kollega har siden 80 tallet laget og utvidet en data modell av jorden hvor de definerte overflaten slik som man tror alle kontinenter var samlet før flommen. Den første modellen hadde jordskorpen som 100 000 blokker og de kjørte dette på 80 tallets super-computere. Hver blokk hadde enkle ligninger for hva som skjer når den blir påvirket av varme og trykk. Modellen var laget for å simulere et år hvor jorden var fylt med vann inkludert begynnelsen når vannet steg.

Resultatet av dette viste seg at kontinentene spredde seg havnet til slutt slik det er i dag. Så hele verden endret seg slik den er i dag på ett år. En annen ting man har funnet de siste årene er bein av dinosaurer hvor beinmargen fortsatt finnes rester av. Dette er umulig hvis dinosaurene døde ut for millioner av år siden.

Ser man på fjellene i for eksempel Yellow Stone Park hvor man kan se lag på lag av forskjellig type stein med markant skille mellom dem. Det finnes ikke antydning til erosjon mellom lagene eller noen som helst overgang. Derfor kan det umulig ha dannet seg slike lag over millioner av år. Det må ha skjedd med bare dagers mellomrom. En flom er en meget god forklaring hvor jordmasser flyttes rundt av både strømmer og vulkansk aktivitet.

Det finnes mange slike beviser rundt om i verden men vitenskapsfolk som fremmer evolusjonsteorien nekter å diskutere dette og vil ikke se på noen av bevisene.

YouTube kanalen finner dere her: Is Genesis History?

TorsteinP