Bønn

Av Olav Hermod Kydland. 

For ikke mange år siden var det vanlig at en kristen sang gikk igjen år etter år i ønskekonserten. Det var Trygve Bjerkrheims sang: ”Det er makt i de foldede hender”. 

Bjerkrheim forteller selv om hvordan sangen ble til. På et møte hørte han en misjonær som talte om bønn og sa blant annet: ”Den sterkaste stormakt i verda er fronten med dei falda hender.”  Disse orda, forteller Bjerkrheim, arbeidet i hans underbevissthet. Så en sommernatt i 1955 våknet han i 2 – 3 tida om natta. Da tonte det for han: ”Det er makt i de foldede hender”. Så skrev han ned to vers og et kor.

Det første verset og koret lyder slik:

”Det er makt i de foldede hender,
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender:
Han har lovet at svar skal du få

Kor: Det er svar underveis, engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 
Kall på meg, og du hjelpen skal få!” 

Bjerkrheim forteller også om en gammel mann som lå på et sykehus med store smerter. Mens han lå der i sin nød, kom han til å tenke på en sangstrofe han hadde hørt i ønskekonserten om de foldede hender: ”Kall på meg, og du hjelpen skal få!” 

Derfor foldet han sine hender og ba til Gud. På forunderlig vis forsvant smertene, og himmelen kom inn i hans sjel. Han ble et nytt menneske og fikk fred med Gud, forteller Bjerkrheim som senere fikk møte denne mannen før han døde.

Bønn er henvendelse til Gud og samfunn med ham ved Jesus Kristus. Både Det gamle – og Det nye testamente forteller om menn og kvinner som i ulike situasjoner i livet, ble bønnhørt og utfridd.

Salmenes bok er i stor utstrekning en bønnebok hvor bønnene tar form som forbønn, takkebønn, lovprisning og tilbedelse. Martin Luther har uttalt: ”Der ser du alle hellige inn i hjertet.” 

I Det nye testamente har Jesus lært oss hvordan vi skal be. Den mest kjente bønnen er ”Fader vår!”

Bønn omtales ofte i forbindelse med de viktigste hendelser i Jesu liv: Da han ble døpt, utvalgte apostlene, utførte sine helbredelsesundere, ble forklaret på fjellet, kjempet sin kamp i Getsemane og da han led på korset.

Også hans apostler og den første menighet la stor vekt på bønnen.  - Det er blitt sagt at bønn er ikke en visitt hos Gud, men et vedvarende samliv.

Hvem har lov eller rett til å be? Alle har lov til det. Men Hebreerbrevet 11,6 nevner to ting som er nødvendige forutsetninger for en rett bønn: ”Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Den som vil be, må for det første tro at Gud er til, og for det andre tro at Gud svarer den enkelte som søker han. 

Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud?  Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner. Johan Arndt sier: «Får du ikke det du ber om, så får du noe bedre. Ber du om noe jordisk, så får du noe himmelsk.»

Herren  gjemmer de enkeltes bønner i sine gullskåler i himmelen, sier Guds ord. Når gullskålen er full, kommer gjerne bønnhørelsen.

Olav Hermod Kydland