Om en måned kan Norge åpne grensene for millioner av flyktninger

Av Spikeren. 

Om nøyaktig en måned vil Solberg-regjeringen med stor sannsynlighet undertegne det som kalles for FNs Global Compact for Migration. Da kan Norge stå overfor en tsunami med millioner av lovlige og ulovlige flyktninger, migranter og lykkejegere som ikke kan hindres i å komme inn i vårt land.

I stedet for å skrive alt sammen på nytt igjen, velger jeg å sitere hele Maria Zähler's artikkel på Resett fra 13. oktober 2018. Den oppsummerer det som vi faktisk nå kan stå overfor om en måneds tid dersom avtalen undertegnes, noe som vil være totalødeleggende for vårt folk og nasjon.

Maria Zähler skriver følgende på Resett den 13. oktober 2018:

I desember skal etter planen FNs Global Compact for Migration være klar til å implementeres i landene som godtar den. Avtalen forplikter landene som deltar å åpne nye legale veier for migrasjon. I henhold til avtalen skal nasjonale myndigheter blant annet prøve å «forme oppfatninger» (pkt. 16-7) om migrasjon i egen befolkning. En slik avtale er selvsagt fullstendig uakseptabel.

Radikale migrasjonsentusiaster i FN har skjønt at deres planer om drastiske demografiske endringer møter økende motstand stadig flere land. De har skjønt at land etter land i den vestlige verden nå strammer inn asylpolitikken. De ser at vestlige politikere i alt større grad går inn for å bevare sine nasjonalstaters demografi, og at borgerne krever at økonomiske migranter sendes hjem. Det rimer dårlig med deres nye verdensorden. Derfor denne avtalen.

For det er nettopp denne gruppen avtalen vil omfatte. Økonomiske migranter. Vi vet alle hvilken vei menneskestrømmen går, og vil gå i årene fremover, det er fra Afrika til Europa. Vi risikerer å bli oversvømt av millioner av afrikanske migranter i årene som kommer, dersom vi ikke våger å sette hardt mot hardt, og beskytter grensene våre. FNs Global Compact for Migration vil legalisere økonomisk migrasjon, og med sikkerhet akselerere den.

Vi må si nei til denne helt uholdbare avtalen. Migrasjon kan ikke være en menneskerett. Det er helt meningsløst at afrikanere som ønsker et bedre liv skal komme til Europa. Det er ikke en løsning på Afrikas problemer, tvert imot. FN burde sette alle krefter inn mot å begrense Afrikas befolkningsvekst, og så må det skapes muligheter og vekst i Afrika. Norge kan ikke og skal ikke måtte ta ansvar for enorme mengder mennesker fra andre land, som vi vet vil ende opp som sosialklienter. Dette migrasjonsvanviddet sementerer afrikanske lands posisjoner som fattige, underutviklede land som de sterkeste forlater.

FNs Global Compact for Migration er helt uholdbar. Det er nå opp til norske politikere å vise hva de er gode for. Av våre vestlige venner har allerede Østerrike, Australia og USA gjort det klart at de ikke vil være med på avtalen slik den foreligger. Vi må forvente det samme fra vår egen regjering.

Dessverre har vi en historie bestående av servil underdanighet overfor FN. Dersom noe kommer fra de kanter slukes det rått av det fleste her til lands. FN forbindes med medmenneskelighet, solidaritet, anti-rasisme og humanitær hjelp. Men FN domineres av regimer vi ikke vil sammenligne oss med. Det er korrupt og udemokratisk, og står i veien for fornuft i norsk innvandringspolitikk. Det er ikke et organ vi kan stole på. Det er ikke et organ Norge lenger kan la seg diktere av. Vi må gjøre det som er bra for vårt land, uavhengig av hva byråkrater i FN mener om det.

I tiden fremover skal norske politikere få vise hva de er laget av. Det har vært oppsiktsvekkende stille fra den kanten. Omtalen av FNs planer i norske medier står ikke i forhold til de drastiske konsekvensene som vil komme, om vi ikke sier nei. Dersom ikke Norges politiske lederskap klart og tydelig avviser denne destruktive avtalen, så bør det bli månelyst her i landet.

Og fremst blant kritikerne bør FrP stå.

Spikeren