Misvisende lederartikler bør beklages

Av Bjørn Wichstrøm.

Aftenpostens lederartikkel 13. ds. har overskriften: ”Misvisende innlegg bør beklages.” Som eksempel nevnes: ”Sylvi Listhaug har demonstrert begrenset vilje til selvransakelse etter den famøse Facebook-posten der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet, ledsaget av et bilde av al- Shabaab-militsen.” Her gjentas den uriktige fremstillingen som Listhaugs politiske motstandere baserte sitt angrep på.

Facebook-meldingen inneholdt ikke en generell anklage. Den omtalte det faktum at Ap nylig hadde gått imot regjeringens forslag: ”Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.” Vedtak om tap skulle treffes av departementet, men kunne bringes inn for domstolene uten utgifter for den som fikk slikt vedtak mot seg.

Flertallet i stortingskomiteen gikk imot forslaget. De ”viser til at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene”. Opposisjonen gav dermed avkall på hurtig inngripen mot hjemvendte fremmedkrigere og andre terrorister, slik regjeringens forslag gav mulighet for. Da er det full dekning for Listhaugs utsagn: ”Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.”

På uredelig vis klarte Listhaugs motstandere å iscenesette en ”heksejakt” ved å trekke en setning i hennes budskap ut av sin sammenheng. Istedenfor å avdekke uredeligheten sluttet media seg for det meste til hylekoret. Eksempelvis skrev Aftenpostens politiske redaktør 13. mars at Listhaug ”mistenkeliggjør meningsmotstanderes motiver”.

Aftenposten bør legge større vekt på å legge frem fakta og unngå å spre myter.

Bjørn Wichstrøm
Oslo, 14.11.2018