Nytt tverrpolitisk initiativ for motstand mot GCM og CRRF

Fra Det tverrpolitiske organisasjonsteamet.

Fredag 30. november fra kl 18.00 til 19.30 samles sannhetssøkende frihetskjempere på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo kl 18.00 til 19.30. Markeringen forrige søndag, var en fredelig og vellykket norsk protest mot GCM og CRRF.

Det tverrpolitiske organisasjonsteamet henstiller til alle som var tilstede – og ikke var til stede søndag – om å møte opp med venner, bekjente og familie. Sammen er vi sterke!

Dessverre viste igjen den statsfinansierte pøbel fra afa og «Tjen folket» (misvisende navn), sitt riktige voldsaffine ansikt. Det tverrpolitiske organisasjonsteamet oppfordrer disse menneskene om å møte opp og ta en fredelig diskusjon med oss kommende fredag for åpen mikrofon. Dere er hjertelig velkommen!

Hvis noen ønsker å holde en kort appell, ta kontakt med oss snarest.

Vi roser det norske politi og ser fram imot et fortsatt konstruktivt samarbeid! La oss sammen vise de «folkevalgte» at vi som kommer er villige til, på demokratisk grunnlag, å vise vår aktive motstand mot de folkefiendtlige avtalene GCM og CFFR.

Velkommen skal alle være og vi ønsker alle en fortsatt fin arbeidsuke, og oppfordrer alle til å bringe med norske flagg med flaggstenger.

Det tverrpolitiske organisasjonsteamet

Les mer om GCM avtalen

Se en inngående analyse av GCM avtalen. 

Les mer om CRRF avtalen.