Vilje til forandring?

Av Snappe.

Litt om endel ulike momenter i systemet som er vevet inn i internasjonal finans.

Anbefaler alle å skaffe seg denne boken: "The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve".

De som setter seg inn i sakene i Norge i dag, innser at dette handler om internasjonal finans som er koblet sammen med politikk over en periode på over 100 år.

Tror ikke det bare handler om å ville. Man bør vite hva man har å gjøre med.Før kunne man se ansikt til ansikt,hvem man hadde med å gjøre, mens nå delegerer de, ansetter representanter og konstruerer "fronter".

Systemet som er i ferd med å bygges opp er kommet langt, og de beste hodene er vervet. Ta bare et eksempel :Pengene som styrer mye av det vi ser, kan kjøpe det meste. Demonstranter f eks. Lønn ca. 15 dollar timen.

Dersom man setter igang en demonstrasjon, kan betalte infiltratører diskreditere det med fotososiologisk manipulasjon i media.

Så finnes det aktører som er med i trillioner dollar klubben. Dette hører vi lite om.Bare for å nevne et par stykker: De Beers (diamanter) og Royal Dutch Shell. Denne klubben har tidligere skaffet kapital til George Soros’ Quantum Fund NV

Rockefeller:

Dette var en familie som hadde monopol på oljebrønner i USA som også deltok i WW2 med å produerer drivstoff for tysk krigføring. Dette hører vi heller ikke stort om, men det står i "Wall street and the rise of Hitler". Det finns aktører som er så mektige at de skaffer egne historikere, som de også har gjordt. "That group of twenty historians ultimately becomes the nucleus of the American Historical Association."

Jeg er enig i at man bør jobbe konstruktivt, spesielt med å finne ut hva de selv sier. Vi vet at David Rockefeller var stolt av at han konspirerte. Han skrev dette i sin bok "Memoirs". Siv Jensen var på hans Bilderbergmøte i 2006.

Hvem dikterer store banker som legger ned filialer og sitter inne i en gammel atomsikker Nato fjellhall på Rennesøy? En bank som DNB, som har oversikt over detaljer som hvor du handler, hvilke kafe du besøker, hva du bruker penger til, og masse av samme sort. Denne banken, såvidt det ser ut, eies av The federal reserve New York. Hvordan forandrer du den? Denne websiden forteller at the FED eies av 8 private inngiftede happy bankfamilier.

USA: (4 familier)
the Goldman Sachs,
the Rockefellers,
the Lehmans,
and Kuhn Loebs of New York;

Europa: (4 familier)
the Rothschilds of Paris and London;
the Warburgs of Hamburg;
the Lazards of Paris;
and the Israel Moses Seiffs of Rome.

Så står det noe interessant: Today the Rothschild’s control a far-flung financial empire, which includes majority stakes in most world central banks.


Shadowy Bank in Basel Funded Nazis.
Oljefondet indirekte inne i svartelistede selskaper.

Politikerne blir presset av bankene, og vi så hvordan Siv Jensen fikk avtale med EU i 2014, for bankene sa at de ville "flagget ut uten den avtalen". Og se hvordan de brukte jurister til å konstruere viljen sin, og fikk Stortinget med seg på å avgi suverenitet, uten særlig debatt.

Har du hørt om EBA ESMA og EIOPA?

Ny overnasjonalitet: Disse tilsynsmyndighetene kan i noen grad treffe vedtak som binder enten nasjonale myndigheter eller enkeltinstitusjoner/private parter. Den nye strukturen trådte i kraft i EU 1. januar 2011. (Kilde: Finansdepartementet)

Hvor mye bryr de seg om det står et hundre mennesker foran stortinget som demonstrerer mot å avgi suverenitet?

Det blir knapt dekket i media. Annonsen du prøver å få inn om demonstrasjonen blir avvist. To aviser møter opp osv. Folk er på sosiale media.

Hvor er hovedkrana?

Du kan prøve å opplyse folk, men de fleste gidder ikke undersøke ting grundig og foretrekker ferdigtygd. The Federal reserve eies blandt annet av Goldman Sachs.

Hvis en rørlegger kommer et sted hvor det er lekkasje, stenger han først hovedkrana. Hvor er den? Prøv å gå inn i BIS bygningen i Basel i Sveits og spør hvem som eier norske andeler i sentralbanken. Gå på facebook og diskuter om kontanter med DNB sjefen der. Tror du ikke de har bestemt seg, og om du diskuterer med de, spørs det om de bryr seg. Se her hvordan Norges Bank snor seg forbi lovene for å investere i selskap som produserer atomvåpen :

"Gjennom gigantinvesteringen i BlackRock-konsernet har Norges Bank tatt kjøkkenveien inn i samtlige selskaper som Oljefondet har svartelistet fra sine porteføljer, inkludert landminer og klasevåpen." - Dessuten atomvåpen:

Aftenposten skriver:

"Ifølge en rapport fra den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, var BlackRock i 2012 blant de viktigste investorene i franske, britiske og amerikanske selskaper som produserer atomvåpen."

Oljefondets oversikt i fjor:

Her er oljefondets tjue største aksjeposter (med forbehold for at Norges Banks offisielle tall ikke offentliggjøres før i mars 2016):

Nestle 47,9 mrd. eier 2,7 prosent, aksjer opp 1,1 prosent på årsbasis
Novartis 36,3 mrd. eier 1,93 prosent, aksjer ned 7 prosent på årsbasis
Apple 35,5 mrd eier 2,02 prosent, aksjer ned 3,7 prosent på årsbais
BlackRock 31,4 mrd eier 7,01 prosent, aksjer ned 4,5 prosent på årsbasis
Roche Holding 28,6 mrd, norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer opp 15 prosent på årsbasis
HSBC 24,7 mrd. norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer ned 9,7 prosent på årsbasis
Daimler AG 22,6 prosent, eier 3,39 prosent,opp 7,5 prosent på årsbasis
Exxon Mobile 21,3 milliarder %, eier 0,73 %, – 16 % på ett år.
Sanofi 19,8 milliarder, norsk eierandel 2,18 %, aksjer opp 9,8 % på ett år
BP Group 18,9 mrd eier 2,10 prosent,aksjer ned 15 % på årsbasis
Total 17,9 mrd, NBIM eier1,95 %, aksjekurs minus 4,1 % på ett år
BG Group 17,3 mrd, NBIM eier 5 prosent, aksjer opp 12,9 prosent på ett år
Credit Suisse 17,3 milliarder, NBIM eier 5,69 prosent, aksjer ned 13,2 prosent på ett år
Wells Fargo 16 mrd, NBIM eier 0,75 prosent, aksjen opp 3,2 prosent på ett år
BNP Paribas 15,8 milliarder, NBIM eier 2,74 %, aksjekurs pluss 3,9 prosent på ett år
BMW 15,3 milliarder eier 3,02 prosent, aksjer opp 7,5 % på ett år
Chevron 12,2 milliarder, eier 0,77 %, -25,8 % på ett år.
Bank of America 10,8 milliarder, eier 0,77 %, – 6 prosent på ett år
ABB 6,8 milliarder, norsk eierandel 1,84 %, aksjekurs ned 11,8 % på årsbasis
Conoco Phillips 2,2 milliarder,eier 0,77 %, aksjer- 32,3 prosent på ett år
(Kilde: NordicNews).

Nå vil DNB fjerne kontantene, og selv om det er etisk korrekt å tilate debatt, så har de selvsagt ikke tenkt å gi fra seg avgjørelsen.

"Steng oljekrana":

Sentralbanksjefen har en slik posisjon at han sier til Siv Jensen: Steng oljekrana.

"And neither of us as we talked that day had the remotest suspicion of the earthquakes that were latent in the monetary system of our world."
Experiment in Autobiography
Discoveries and Conclusions of
a Very Ordinary Brain (since 1866)
H.G. Wells

"More dangerous than standing armies."

Aftenposten skriver på side 1, 13 februar 2015: "Steng igjen oljekrana!"

Sentralbanksjefen Øystein Olsen advarer Siv Jensen.
Øystein Olsen ber politikerne slutte å smøre statsbudsjettet med friske oljepenger. Hvem taler han på vegne av? Hvorfor blander han seg opp i budsjettpolitikken? Et historisk vendepunkt for oljestaten, sier økonomiredaktøren Ola Storeng i samme avis.

"Historian (professor Georgetown University) Carroll Quigley wrote in his epic book Tragedy and Hope that BIS was part of a plan, “to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole… to be controlled in a feudalistic fashion by the central banks of the world acting in concert by secret agreements.”

Kanskje det ikke er så lett å kjempe mot noen man ikke vet hvem er. Hvem har mange andeler i sentralbanken ? Fint om noen klargjør dette. Hvilke avtaler har de med BIS ?

Hva er BIS?

Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank That Runs the World”

Hvor omfattende er dette nettverket? Siv Jensen kjenner litt til dette med BIS. Hun har skiftet mening om EU. Ihvertall tilsynelatende.

– Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et prosjekt for reguleringer med fravær av nasjonal kontroll, sa partilederen.

Har skrevet før om tilogmed Gud som er allmektig sendte en engel og varslet Josef om å reise fra det området der Herodes regjerte, så de dro til Egypt på grunn av forfølgelse og en despot som myrdet spebarn. Når forholdene blir så vanskelige at folk ser seg nødt til å dra, er det fordi det finnes maktmennesker, både despoter og tyranner.Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Da Harald Hårfagre skulle samle riket, så mange seg nødt til å reise. Det er derfor vi idag har nasjonen Island.

Snappe