Multikulturens uutholdelige hykleri

Av Dan Odfjell.

Men myten om at "det går seg til" spekker: Integreringen gikk raskt i starten, men etter fem eller ti år snur utviklingen. For færre er i arbeid og flere går på trygd. Omtrent slik begynte NTB sin rapport 26/4/17 ved å omtale dette som et sjokk, at integreringen er kommet i revers.

Nei, at dette var ikke noe sjokk. NTB siterte fra seniorforsker Knut Røed og hans to medforskere Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum. Som allerede i 2011 under sin forrige forskning rapport omtalte realitetene under tittelen "Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandringsgruppene i Norge". Dessverre, dette går seg aldeles ikke til, det går fra ondt til verre. De relativt få innvandrere som kommer seg i skattepliktig regulert arbeid pensjonerer seg i gjennomsnitt 10 år eller mer før nordmenn - etter da allerede å ha kostet samfunnet dyrt.

Men de naive gjenværende tilhengerne av det flerkulturelle Norge bare fortsetter sitt hykleri. Og aller verst, endel tildels mot bedre vitende. Eller som strutsen som ikke enser omgivelsene, med hodet i sanden. Som ikke ser ei heller vil se eller høre om problemene. Fins det ingen grenser for villet uforstand? Eller er det riksmediene som greier å skjule realitetene for folket? Så lenge den 4.statsmakt slik fortsetter kjøret mot stupet er det kanskje ikke så rart at noen er forvillet mht realitetene. Skam på hykleri-skaperne. De er samtidig landssvikere.

Det rare er at folk ikke får med seg Sveriges tilstander og andre av Europas land som opplever tiltakende sivil ulydighet og terror. Forklaringen er nok at riksmediene under-rapporterer slikt, om de rapporterer i det hele tatt. Frankrike trues av borgerkrig. Men der som ellers tør ikke myndighetene skikkelig å stå opp mot innvandring. Som i Frankrike synes kommet for langt og ut av kontroll. For hver måned som går blir det verre. Før det virkelig smeller. Politiet har måttet oppgi patruljering av store og stadig større bydeler. Svenskene opplever nå litt av det samme. Malmø er langt på vei en tapt by.

Avslutningsvis vil jeg sitere et avsnitt fra et Document-relatert innlegg: "Det skilles altså mellom nordmenn og innvandrere. -- Men har vi ikke kong Haralds massivt hyllende ord om at "nordmenn også har innvandret fra Afganistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria". Hvorfor er det da sånn at de fleste utenlandsfødte personers norskhet er noe som kan skrues av og på etter forgodtbefinnende"?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant