Nei, Herr Redaktør, her skal det ikke ligge noe mottak!

Bilde: Fremover
Av Amund Garfors.

Det er både tragisk og skremmende at Redaktør Christian Senning Andersen går ut i Fremovers leder fredag den 5.mai,  der han omtrent lar seg bruke som gråtekone for UDI og Bjørn Fridfelts ønsker om å røve til seg  den nedlagte flyplassen på Framneslia.  Ja, der jeg  omtrent vil påstå at han misbruker avisa til å hylle disse makabre planer om å legge et gigantisk beredskapsmottak for såkalte asylsøkere dit ned…  Og denne redaktøren, tro det eller ei, han er sannelig ikke snauere enn at han t.o.m ønsker denne galskapen ”varmt velkommen” !   Det uten å legge dette fram for kommunens innbyggere i ei aldri så lita folkeavstemning!

Nei,  det ikke er vanskelig å se på hvilke side den avisa stiller seg i dette spørsmålet. Og som vil få dype, alvorlige og langtrekkende problemer for hele Narvik-samfunnet, dersom disse tverrpolitiske planer skulle bli satt ut i livet.  Jeg tror ikke redaktøren, i den sammenheng,  skal være  særlig bekymret for statens disposisjoner og Statsbygg som er eier av store deler av denne tomta. Redaktøren burde heller være langt mer bekymret for de menneskene som bor i dette området. Og  som bruker det som fritids og rekreasjonsområde.  Her går folk kveldsturer, her er de ute og trimmer og løper.  Ja, her ligger t.o.m ei badestrand.  Med et asylmottak som huser tusenvis av fremmede, og som ikke på noen måter hører hjemme her, så vil det bli det rene mareritt å bevege seg i dette området.  Jeg trodde at ei avis som Fremover først og fremst hadde som oppgave å tjene folket og lytte til deres meninger. Men her velger de å holde seg inne med makta og de som kjører over folket i tykt og tynt. Der vi bare skal sitte og se på hvordan samfunnet slites i stykker.  Ja, der fremmedgjøringen, angsten, usikkerheten  og splittelsen bare øker år for år. Og der tilliten til myndighetene begynner å bli meget tynnslitt!

En kan jo lure på hvorfor Fremover plutselig har begynt å engasjere seg og være bekymret for arbeidsplasser? Ikke minst for utnyttelsen av den nedlagte flyplassen…  Jeg kan ikke huske at avisa var særlig engasjert den tiden en rekke mennesker her i Narvik sto på for faktisk å beholde denne flystripa. Og som uten tvil,  dersom den hadde blitt beholdt, kunne ha generert en rekke arbeidsplasser i kommunen.  Ikke minst innafor turistnæringen og fritidsaktivitet.  Som er den næringen som vokser sterkest i dag.  Men da var ikke avisa særlig engasjert.  Men nå, nå er det ikke måte på hvordan de ønsker å legge til rette for ei utvikling her i Narvik, og som vil føre til enda mer splittelse, ondskap og bekymring.  Det hele er bare ikke til å tro at vi har mennesker innafor den såkalte ”eliten” som bare ønsker sitt eget folk omtrent dit pepperen gror…

Og jeg synes det blir bare ganske kvalmt når Fremovers redaktør tar på seg maska og skal være en slags ”barmhjertig  samaritan”. Der han prøver å framstille dette som om at det hele gjelder at ”Narvik får muligheten til å hjelpe når hjelpen trenges mest,” som han skriver. Det er så svulstig og så hyklerisk, at jeg ble direkte uvel av å lese slik svada.  Veit denne mannen hva han snakker om? Har han virkelig satt seg inn i den skremmende utviklingen og bakteppet som følger med i kjølvannet av dette vanvittige og makabre senario? Og som ligger bak hele denne asylindustrien? Nei, jeg tror neppe han har orket å sette seg inn i disse tinga. Men han lar seg villig misbruke av de som ønsker den nye verdensorden på plass, (NWO) - og som absolutt ikke ønsker folket særlig mye godt.

Jeg har en liten mistanke til  at denne redaktør Christian Senning Andersen tilhører den kategorien som ikke ønsker å lytte til folket. Han tilhører nok de naive og de altfor mange gjenværende tilhengerne av det såkalte ”flerkulturelle Norge”, Ja, som bare fortsetter sitt hykleri. Og aller verst,  tildels mot bedre vitende. Eller som strutsen som ikke enser omgivelsene, og stikker hodet i sanda. Og det i et år, der åtte til ti millioner såkalte migranter er klare til å ta seg til Europa. 

Ja, der tusener av disse sikkert skal sluses nordover. Der våre såkalte myndigheter heller ikke ser,  ei heller vil se,  eller høre om problemene som følger i kjølvannet av denne invasjonen. Hvor lenge skal man måtte stå på barrikadene og kjempe denne kampen aleine? Finnes det ingen grenser for villet uforstand? Eller er det Fremover og de andre riksmediene som har i oppdrag å skjule realitetene for folket? Så lenge den 4.de statsmakt fortsetter slik, der de kjører landet mot stupet, da er det kanskje ikke så rart at noen er forvillet og ikke minst fortvilt mht realitetene. Og alle disse hykleri-skaperne, de burde bare skamme seg! For jeg ser på dem alle som rene landssvikere! Og DET, det  må de tåle å høre!

Jeg har fått mitt kall, slik en prest har fått sitt kall fra Vår Herre! Og jeg skal fortsette å advare mot dette til jeg går i grava!  For konsekvensene av å holde kjeft, slik de fleste dessverre gjør det, blir i framtida et destabilisert og farlig Norge.  Denne raske utviklingen med godkjenning av det destruktive tankesettet som nemlig er ISLAM og som følger med denne invasjonen, det vil komme til å få dramatiske konsekvenser! Langt verre og mer enn de angrep vi til nå har sett i Europa og andre steder på kloden.  Hvordan er det mulig at vi velger mennesker til talsmenn og –kvinner,  blant folk som ikke har annen målsetning en persondyrkelse og private goder blant likesinnede? Der de ikke er åpen for å lytte til fornuft?

For når man leser Stortingsmelding nr. 74 av 1979, og som er skrevet av selveste Dr. Gro Harlem Brundtland, da ser man jo raskt hvilke samfunn de ønsker på plass.  For i korte trekk så går den meldinga ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn,  og til et flerkulturelt samfunn. I 30-40 år har dette pågått. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så smertefritt som overhode mulig. Og kanskje mest skremmende, det gis en detaljert plan for hvordan barna skal læres opp gjennom omfattende ”holdningskampanjer”  i skoler, barnehager, barne-TV, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber.  Der de skal akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Og som Gro Harlem Brundtland selv skriver i denne Stortingsmeldingen: Utviklingen skal styres mot et flerkulturelt samfunn !  Ja dette slår hun fast allerede i 1979! Bare noen år etter at fosterdrapsloven ble vedtatt i Stortinget, og masseinnvandringen tok til. For alt henger nemlig i hop…

Det hersker heller ingen tvil om at den dama gjorde mye  når det kom til nedbrytingen av  det gamle og trygge og  gode Norge. Siden den gangen har Norge vært styrt mot et samfunn som snart ikke er til å kjenne igjen. Der denne mantra ”flerkulturt samfunn”  er blitt begynnelsen på vår egen undergang. Og  som er politisk villet og styrt av globalistene. Faktisk,  der de omtrent har fått omtrent hele media med seg i denne største forbrytelsen mot landet, og som vi  ikke har sett siden 30-tallet.  Da vi også dessverre hadde politikere og redaktør som heller ikke den gangen sto opp for sitt folk og sitt fedreland! Det hele er bare til å gråte over. Og derfor er den min rett og min plikt  til å gripe inn, når jeg ser denne skremmende utviklingen i landet vårt!

Ankenes, 6.mai 2017  AMUND GARFORS
(Førstekandidat i Nordland,  for Demokratene i Norge, ved stortingsvalget i 2017)