Mafia i Norge


Av May-Harriet Seppola.

Stein Morten Lier (født 3. juni 1967) er en norsk forfatter, tidligere sjefskonsulent i Cap gemini og direktør i Telenor. Han debuterte som dokumentarforfatter i 2002 med en bok om sin far, privatetterforsker og tidligere politiinspektør Leif A. Lier, En reisende i drap. I 2004 utga han politiromanen Catch. Spiller trompet i Kampen Janitsjarorkester på fritiden.

Det er en vanlig oppfatning at i Norge foregår det en liten grad av korrupsjon.

Hvis Stein Morten Lier har rett i det han skriver i sin bok ”Mafia i Norge ” og jeg tviler ikke på at dette er sannhet, er situasjonen en langt annen.

Nemlig at det finnes en rekke internasjonale nettverk med forbindelseslinjer til hele Europa, Afrika og Østen.

Gjennom vold, korrupsjon og hvitvasking av kriminelt utbytte trues ”demokratiet” (for de som fremdeles tror at vi har ett demokrati i Norge) ved undergraving av den frie konkurranse, skape mistillit og begrense statens inntekter.

Kriminelle aktører har i løpet av de siste 10 år tilpasset seg grenseløshet og fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer.

Der politiet har et nasjonalt fokus, har Mafian nasjonale forgreininger og samarbeid på tvers av nasjonale grenser.

Deres målsetting er vinning og makt ved å opprette”en stat i staten”, samt korrumpere aktører i offentlig forvaltning og det private næringsliv. Ved å etablere effektive systemer for hvitvasking av kriminelt utbytte, der de skaper en sfære der de kan bedrive med narkotika, våpen, menneskehandel, bedrageri, nettkriminalitet,, ran og grove tyverier med minst mulig risiko og størst mulig profitt

Datakriminalitet i alle former er det raskest voksende kriminalitetsområdet.

Det fordres ingen tilstedeværelse der lovbruddene blir begått, og det er forholdsvis enkelt å tilsløre spor.

Internett og smarttelefoner har åpnet ett vell av muligheter, der teknologien har gitt mafiaen en ny arene,

Via den nye valutaenbitcoin”, kan det overføres penger uten at myndighetene kan spore verken avsender eller mottaker, der Internett kan gjøres til en verdensomspennende hvitvaskingssentral.

Mafiaen har enorme ressurser og er dyktige til å tilpasse seg endrede samfunnsforhold, og den kunnskapen de ikke selv er i besittelse av, skaffer de seg ved å knytte til seg utro tjenere som advokater, revisorer, takstmenn, eiendomsmeglere med spesialkompetanse.og hvitvasker det kriminelle utbytte gjennom legale foretak.

Dette presser ut andre bedrifter og visker ut skillelinjen mellom den hvite og svarte økonomien,

Fordi det ikke er grensekontroll innad i Schengen området, kan utenlandske kriminelle enkelt komme til Norge med ukjent identitet..Hver tredje innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap.

Den internasjonale økonomiens selvmotsigelse er at utbyttet av kriminell virksomhet smører økonomien og vekst samtidig som den undergraver den sunne økonomien gjennom konkurransevridning, monopolisering og destruksjon av det frie marked.

Kriminelle penger smører økonomien og av den grunn er det fristende for enkelte lands myndigheter å opprettholde en viss balanse., slik ar pengene strømmer inn uten at det frie marked bukker under..

Mafiaen i Italia er pr. I dag landets største bank og låner ut penger i en tid da landets finansinstitusjoner sliter tungt og må redusere sine utlån.

SOS IMPRESA er en organisasjon som jobber med mafiavirksomheten i Italia.

De hevder at utlån fra kriminelle grupper er det som holder bedrifter flytende.
Mafian har 65 milliarder euro i likviditet, og overskuddet fra kriminell aktivitet er ca. 100 milliarder euro.

Professor Fredrik Schneider, leder for økonomisk institutt v/Johannes Kepler Universitet i Linz i Østerrike har vœrt rådgiver for EU-kommisjonen, hevder at den svarte økonomien har holdt Italia flytende gjennom finanskrisen og at 21 % av landets bruttonasjonalprodukt ( 300 milliarder euro) er svarte penger.

I Norge er andelen av svarte penger ca. 5 % av BMP.

Den organiserte kriminalitet i Norge har utviklet seg i feil retning.

Utvidelsen av EU østover har medført større innslag av utenlandske bander og mafiaorganisasjoner i det kriminelle landskapet fordi det ikke er grensekontroll innad i Schengen området og dermed kan utenlandske kriminelle aktører enkelt kan ta seg inn i Norge med ukjent identitet.

Hver tredje innsatt i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap.

Norge har lave straffer og gode soningsforhold og den geografiske beliggenheten er gunstig for russisk mafia og kriminelle nettverk fra Øst-Europa.

Det er enkelt å oppholde seg ulovlig i Norge gjennom falsk ID.

Ca 400.000 nordmenn har mistet eller blitt frastjålet dokumenter som inneholder persondata.

De fleste kriminelle asylsøkere kommer fra Polen. Litauen og Romania med falsk ID.

Ett stort antall kommer fra Vest-Afrika. og det faktum at de er tidligere straffedømte med falsk dokumentasjon er en klar indikasjon på at de er tilknyttet kriminelle nettverk, som har sendt dem til Norge for å begå lovbrudd.

Kilde: "Mafia i Norge"

Omtale:

Er vi i ferd med å få mafiastyrt kriminalitet i Norge? Hvilke former for organisert kriminalitet er allerede etablert her til lands? Hva klarer politiet å mobilisere av ressurser for å få bukt med de nye nettverkene? Stein Morten Lier hevder at vi får den kriminaliteten vi fortjener. Et naivt og blåøyd Norge har sakte men sikkert gitt opp kampen mot deler av den organiserte kriminaliteten - eller simpelthen ikke forstått alvoret. Gjennom skildringen av blant annet spritsmugling, motorsykkelklubber, gjengmiljøer og etniske grupperinger, det norske ransmiljøet, menneskesmugling og narkotikatrafikk, undersøker Lier hvordan den organiserte kriminaliteten i stadig større grad ligner en mafia. Og viser muligheten av at vi er på vei mot et mer utrygt samfunn med mer vold og trusler, flere drap og en undergraving av økonomien.

May