Det norske Folks Historie - av P. A. Munch

Peter Andreas Munch
Av Snappe.

Blåser støvet av en gammel bok, opprinnelig med gotiske bokstaver:

Peter Andreas Munch som er hedret med statue på Universitetesplassen fra 1933, skriver noe interessant i bind 1 av Det norske folks historie, midt på side 7.

Se hva han skriver om "urspråket ":

Peter Andreas Munch vakte oppsikt allerede i 1828 med en glimrende examen artium. Munchs hovedverk er Det norske Folks Historie, som utkom fra 1852 til 1863 og skildrer Norges historie fra oldtiden helt fram til 1397. Munch hadde planlagt å fortsette verket helt fram til sin egen tid, men ble avbrutt av døden. Verket omfatter hele 6600 sider, og er fremdeles den mest detaljerte framstillingen av Norges historie i middelalderen.

Han underviste i historie ved universitetet i Christiania fra 1837, og ble professor i 1841.

Medlem av

1. Det prøyssiske vitenskapsakademiet,

2. Göttingens vitenskapsakademi,

3.Vitenskapsakademiet i St. Petersburg,

4.Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab,

5.Det russiske vitenskapsakademi.

Boken er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket og kan leses gratis på nett.

Snappe