NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 12. mai 2017

Flertallet mener innvandring er bra

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Av Norvald Aasen.

Til ABC-nyheter:

Leser deres propaganda om hva nordmenn mener om innvandring.

Dette ser jeg på som fake news!

Er det bare nordmenn som er intervjuet eller er det også innvandrere med i gruppen som er spurt?

Hva forventer dere at utlendinger/ innvandrere vil svare om dere spørr dem om det er bra med innvandring, og om Norge skal ta imot flere "flyktninger"?

Er det bare nordmenn dere har stilt spørsmålene så ville de nok fått et annet svar enn det dere presenterer. Vi nordmenn er i ferd med å miste landet vårt og å bli en minoritet i eget land.

Dette ser stadig flere, men media er med på inntrengernes side og sak og driver sin usanne propaganda for å føre folket bak lyset.

I en annen artikkel fra 21 desember ifjord, skriver dere at det er en "økende innvandrerskepsis i befolkningen".

Hva skal vi tro?

Media har vendt ryggen til Norges egne to folkegrupper. Skjønner dere ikke at vi ser dette?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen