Den nye Silkeveien

Av Spikeren. 

Fredag 18 mars fant det sted et telefonmøte mellom USAs president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping. Resultatet av den nesten to timer lange telefonsamtalen tyder på at USA gikk tomhendt fra møtet. Kina ville ikke gi konsesjoner og måten Biden ble avvist på viser et mer selvbevisst Kina.

Det gjelder også selve referatet av møtet. Der Washington serverte diplomatiske selvfølgeligheter, rommet den russiske versjonen mer direkte språk. Kina signaliserer at det ikke gidder spille Washingtons spill, leser vi på document

I dag skal vi se litt på det som skjer med Kina fra et bibelsk perspektiv og dra fram noen av de kjente profetiene som nå synes å gå i oppfyllelse rett foran øynene våre.

Åp 9,14-16: 

14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, den store elven.» 

15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene. 

16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue tusen ganger ti tusen; jeg hørte tallet på dem. 

Åp 16:12-16:

12 Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. 

13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker. 

14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. – 

15 «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker, og som vokter sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – 

16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. 

Den kinesiske sivilisasjonen er nesten 5 tusen år gammel og dateres tilbake til 4500 f.Kr. "Kineserne har aldri vært aggressive erobrere av andre nasjoner eller folk, men de har en historie med å være ekstremt aggressive i forsvaret av landet sitt og den keiserlige kontrollen over kinesisk territorium og folk" (NW Hutchings). Enhver militæraksjon har vært begrenset til områder som er en del av hegemoniet til «Stor-Kina».

Siden invasjonen av Europa av mongolene på 1200-tallet, har de store nasjonene i Asia øst for Eufrat-elven slumret i århundrer. Dette begynte imidlertid å endre seg på 1900-tallet. Den enorme landmassen og befolkningen, på over 4 milliarder mennesker, vil påvirke den fremtidige utviklingen av hele verden.

I det 21. århundre har Kina vokst frem som en internasjonal økonomisk supermakt. Kina har også brukt milliarder på å fornye militæret sitt, i tråd med president Xi Jinpings ambisjoner om å forvandle People's Liberation Army (PLA) til en fullstendig modernisert, "verdensklasse" kampstyrke innen 2050.

I 2013 lanserte Kinas president Xi Jinping "Belt Road Initiative" (BRI). BRI, noen ganger referert til som "den nye silkeveien", som er en massiv infrastruktur og økonomisk virksomhet som vil strekke seg fra Øst-Asia til Europa. Den er planlagt ferdigstilt i 2049, hundreårsdagen for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina (PRC). Det er et av de mest ambisiøse infrastrukturprosjektene i verden.

Kina, den formelt sovende kjempen, er våken. Hvor er denne enorme geopolitiske, økonomiske makten på vei og hva er dens ambisjoner? Den har til hensikt å skape et internasjonalt handelsnettverk som vil løfte Kinas lederrolle i globale anliggender i forhold til landets økende makt og status.

Da Bibelen ble skrevet, var Kina ukjent for verden i Midtøsten. Navnet Kina eksisterte ikke. De fleste profetier angående fremtidige hendelser sentrerte seg rundt Israel, det gamle Romerriket og nasjonsgrupper i nærheten.

Flere bøker i Bibelen snakker om fremtidig krigføring i Midtøsten med Israel i episenteret. Blant dem er Daniel, Esekiel, Matteus, Lukas og Åpenbaringen. Kampgrupper fra nord, sør, vest og øst vil være engasjert i det som har blitt kalt slaget ved Armageddon.

Kan det være at Kina omtales som en del av en orientalsk konføderasjon eller asiatisk maktblokk kjent som Østens konger?

Åp 16,12 Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen.

Åp 16,16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. 

En vei bygget tilsynelatende for handel kan også brukes til militære styrker og krigsvåpen. Hvor stor er denne væpnede styrken?

Åp 9,14-16: 

14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, den store elven.» 

15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene. 

16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue tusen ganger ti tusen (200 millioner); jeg hørte tallet på dem. 

Er det mulig at enhver nasjon eller gruppe av nasjoner kan stille med en hær på 200 millioner tropper? I det første århundre e.Kr. var det utenkelig å forestille seg en så enorm hær. Det er anslått av historikere at hele verdens befolkning var mindre enn 200 millioner i 95 e.Kr. da Johannes skrev Åpenbaringsboken. I 1906 skrev HB Swete i sin kommentar om Johannes' apokalypse: "Disse enorme tallene forbyr oss å søke en bokstavelig oppfyllelse, og beskrivelsen som følger støtter denne konklusjonen" (Swete).

Hvis dette faktisk er en hær på 200 millioner, vil det være den største væpnede styrken som noen gang har vært kjent for mennesker. 2000 år senere har ting endret seg. I det 21. århundre er den nåværende befolkningen i Kina 7 ganger så mange. I The Late Great Planet Earth postulerte Hal Lindsey at på grunn av Kinas enorme befolkning, kunne den faktisk stille med en så stor hær.

Forbløffende nok publiserte Time Magazine en artikkel 21. mai 1965 (s. 35) om at Røde Kina annonserte at de hadde en stående militshær på 200 millioner. Er det bare en tilfeldighet? Eller er det en vekker? 

De 200 millioner troppene i visjonen er montert på hester. Men "hestene" er veldig merkelige i utseende.

Åp 9:17 "Og i mitt syn så jeg hestene og rytterne sitte på dem. Rytterne hadde på seg rustning som var ildrød og mørkeblå og gul. Hestene hadde hoder som løver, og ild og røyk og brennende svovel veltet ut av munnen deres."

Hva så apostelen Johannes i synet sitt? Så han hester slik vi kjenner dem, eller så han noe ganske annet?

Uansett hva han så var de veldig merkelige, ukjente og ekstraordinære. Vi kan rett og slett ikke forklare og definere det uforklarlige. Vi vet rett og slett ikke.

Men det er flere fremtredende ting vi kan undres over når det gjelder disse profetiene. Det er en veldig stor hær på 200 millioner som marsjerer fra øst til Eufrat-elven. Engler og demoniske ånder er på jobb i hendelsene som utspiller seg på jorden. Eufrat-elven tørker opp slik at hæren kan passere den på vei til Israel og slaget ved Harmageddon. I løpet av denne lange marsjen vil Østens konger drepe en tredjedel av verdens befolkning.

Disse forutsagte hendelsene er utenfor vår forståelse. Mange av dem er ikke bare uforståelige, men tilsynelatende også umulige. Men ting som er umulige for mennesker som er begrenset til rom-tidskontinuumet, er mulig for Faderen som eksisterer utenfor rom og tid slik vi kjenner den. Han går inn i rom-tid når han ønsker det og fullfører det umulige. Han er Herren Gud, den allmektig (Åp 19:6).

Men der er mer: Faderen lot med vilje forfatterne av Sitt Ord inkludere ting som ikke kunne forstås da de ble skrevet. Først ved tidens ende ville de bli grundigere gransket, undersøkt og mysteriene deres avslørt.

Dan 12,4 sier det slik: "Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke."

Kan de profeterte kongene fra Østen være en asiatisk maktblokk, en orientalsk konføderasjon på fremmarsj i det 21. århundre? Vi vet rett og slett ikke.

Men det er utrolig å tenke på at en 2000 år gammel profeti om endetidshendelser ser ut til å stemme overens med de nåværende geopolitiske og økonomiske maktsvingningene i det 21. århundre.

"Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer", sier Jesus i Matt 24,42. Og Johannes kvitterer med ordene i Åp 22:20 "Amen! Kom, Herre Jesus!"

Derfor må vi bare takke Gud for at han har kontroll over historien og har planlagt det hele på forhånd. Hans profeter og apostler har gitt oss utdrag av det som skal komme. La oss derfor oppmuntre hverandre til å være fokuserte og trofaste uansett hva som skjer. 

Etter at du har lest denne andakten anbefaler jeg på det aller, aller sterkeste å sette av 1 time og 7 minutter og få med deg denne fantastiske andakten av Amir Tsarfati. Den gir både håp, trøst og svar på all den galskapen som vi ser rundt oss i dag. Dette er noe av det beste jeg har hørt på lange tider. Anbefales på det sterkeste!


Spikeren

Kommentarer