Eliten har tenkt å «frelse hele verden» ved å «ofre ditt liv»

Innledning
: "Vi er en venne- og bekjentskapskrets som har noen diskusjoner på epost, og hovedemnene de siste par åra har vært energispørsmål, elbiler, Covid-19/vaksiner, og nå i det siste litt om krigen i Ukraina. Jeg syntes min gode finlandssvenske venn Bengt Andrèns innlegg om stoda i verden per nå var så bra at det fortjener et litt større publikum, så jeg har fått hans tillatelse til å poste det. Bra fordi det oppsummerer situasjonen veldig bra samtidig som det har den litt morsomme snerten som latterliggjør det absurde i den situasjonen vi nå befinner oss i. Personlig er jeg kanskje ikke enig i absolutt alt, først og fremst ser vi en fragmentering av elitene i verden og grupper av nasjoner som står mot hverandre, akkurat slik Bibelen beskriver det etter min mening, og ikke èn/1 global elite som kan bestemme absolutt alt. Men hovedtrekkene er jeg enig i, og de er skremmende. Men som Jesus sier i Matteus 24,33: "Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren".  

Mvh Tangen

- - - 

Av Bengt Andrèn. 

Bortsett fra det jeg allerede har nevnt vedrørende signifikansen av Russlands - og Ukrainas posisjon som råvareleverandører så har jeg ikke så mange refleksjoner om mulige militære utfall av selve krigen i Ukraina. Det blir interessant å se om det fremtrer en «frelser» - og i tilfelle fra hvilken leir, og til hvilken pris.

Det ser allikevel ut at det frem imot år 2030 og oppfyllelsen av FNs klimamål er avgjørende for å holde «sauene» i en tilstand av konstant frykt. «Kriser» og frykt gir naturligvis clickbaits til media - men fryktsomme mennesker er først og fremst ekstremt lette å lede/manipulere inn på «den grønne, rette og salige vei». Når sterk usikkerhet og frykt overmanner et menneske så kobles all rasjonell tankegang ut. «Reptilhjernen» og overlevelsesinstinkter tar overhånd. Individet går i alarmmodus og venter på ordre om hva han skal tenke, føle og mene. Når masse-psykosen treffer blir akademikeren og dåren likestilt ved at ingen av dem lenger tenker. De tenker hverken «fast» eller «slow». De tenker ikke i det hele tatt. Når mediasirenen går skrur alle av hjerneaktiviteten og venter bare håpefullt på en «frelser» som kan redde dem fra den ferskeste trusselen som media skisserer. I mellomtiden forvandles alle til hodeløse «papegøyer» som etter forsanger og kormodellen gjentar det politisk tillatte budskap – hvor absurd det enn fremtrer.  

Den største globale «trusselen» skal ifølge forsangerens «eksperter» utvilsomt fortsatt være «global oppvarming», men media og globale myndigheter har nå utspilt dette kortet over så lang tid at sjokkeffekten har dabbet litt ut. Dessuten er hverken Maldivene eller operaen i Oslo oversvømt etter flere tiår med klimapropaganda og trusler.

De nye «krisene» biter bedre. Media har nå i to år holdt befolkningen i et jerngrep av frykt med et «livsfarlig» og «uberegnelig» virus. Nå som det narrativet holder på å sprekke tegner de istedenfor et bilde av en uberegnelig og livsfarlig Putin som sitter og fikler med atomknappen. Det funker - folket sluker både agn og snøre – gang på gang. Situasjonen minner litt om den gang på 80-tallet når folk begynte å skjønne at (American) wrestling bare var et skuespill, men folket brydde seg ikke. De bare fortsatte å se på «sirkuset».

Både «pandemien», Ukrainakrisen, og snart forestående «kriser» blir dermed på en absurd måte «gavepakker» til den globale verdenselite som ønsker å frelse kloden fra global oppvarming - eller som den selvoppnevnte «Globale hyrden» Klaus Schwab skriver i sin versjon av «Mein Kampf» - boka «Covid-19 and the Great Reset»:

«Mange grubler på når ting vil gå tilbake til det normale. Det korte svaret er: aldri. Ingenting vil noensinne gå tilbake til den "ødelagte" forståelsen av normalitet som hersket før krisen fordi koronaviruspandemien markerer en grunnleggende kursendring globalt sett. Noen analytikere kaller det et stort veiskille, andre refererer til en dyp krise av «bibelske» proporsjoner, men essensen forblir den samme: verden slik vi kjente den i de første månedene av 2020 eksisterer ikke lenger, den er oppløst på grunn av pandemien. Det kommer så radikale forandringer og konsekvenser av slike dimensjoner at noen forståsegpåere refererer til "før koronavirus" (BC) og "etter koronavirus" (AC). Vi kommer kontinuerlig å bli overrasket over både hurtigheten og den uventede naturen til disse forandringene – ettersom de samvirker med hverandre, vil de provosere andre-, tredje-, fjerde- og flere-grads konsekvenser, kaskadeeffekter og uforutsette utfall. Ved å gjøre det vil de forme en "ny normal" radikalt forskjellig fra den vi nå gradvis etterlater oss. Mye av det vi tror og antar om hvordan verden kan eller bør se ut vil bli knust i prosessen».

I likhet med The Rockefeller Foundation har WEF med Klaus Schwab i spissen lenge vært opptatt av krisescenarioer med tilhørende løsningsmodeller. Pandemi, cyberattack, verdenskrig, osv. I alle scenarioer konkluderer disse globalistene med samme løsning – dvs «mer top-down styre». Globalt diktatur er ifølge globalistene løsningen på alle store kriser. Klimakrisen og alle kommende «kriser» skal løses ved at en liten klikk «gode» ikke folkevalgt globalister skal få all makt i sine hender. I disse dager arbeides det blant annet med en ny epidemilov som skal gi WHO makt til å regjere globalt. WHO skal ikke bare veilede, men regjere og overstyre nasjonalstatene i en «krisesituasjon». Også dette er som tatt rett fra boka til Schwab hvor han beskriver at det må være slutt på tiden hvor vi ser på verden som et hav hvor det seiler 193 separate skip med hver sin kaptein. Nei! Nå skal vi se på verden som ét skip med 193 lugarer, men med bare én kaptein. Bare med en slik styringsmodell kan vi effektivt bekjempe kommende pandemier og andre verdensvide «kriser». Nå skal «Babels tårn» gjenoppbygges. Man har nettopp kastet gulroten og begynt å ta i bruk pisken. Vi hadde nettopp i skyggen av Ukrainakrisa en høring her i Norge om et EU-lovforslag som åpner for tvangsmidler mot befolkningen – koronasertifikat og oppsigelser av de som ikke lar seg injisere - og andre menneskerettighetsbrudd. Disse nye «verktøyene» skal tas i bruk neste gang Bill Gates sin bedrift WHO «skaper» et såkalt «smitteutbrudd».

Word Economic Forum er en annen global organisasjon som allerede har enorm innflytelse - spesielt over Vestverden. Media forteller oss ikke mye om WEF, men eliteklubben har årlige møter hvor utelukkende den globale kremen av velstående mennesker får delta. I 2019 var det forventet 1500 private jetfly til Davos i Sveits hvor eliten holder sitt årlige møte med global oppvarming som hovedtema.

WEF utdanner noe som heter «Young global leaders». Kjente navn som har gjennomgått dette 5 år lange lederskapsprogrammet er Angela Merkel, Vladimir Putin, Justin Trudeau - og mer enn halve kabinettet hans i Canada. Emmanuel Macron, Jacinda Ardern, Alexander De Croo, Sanna Marin, Carlos Alvarado Quesada, Annalena Baerbock, Jens Spahn, Sebastian Kurz, Annika Saarikko, Lea Wermelin, Zhu Xiaoxuan, nestleder, China Science and Technology Exchange Center, kronprins Haakon, Mark Zuckerberg. Etternavnene «Soros» og «Schwab» går også igjen i disse lederskapsprogrammene.

Med mindre man lider av kognitiv dissonans så er det åpenbart at vi holder på å kastes inn i NWO - den nye verdensordenen – eller «den nye normalen» som eliten i Vesten er instruert til å benevne programmet. Mange føler at de støtter «det grønne skiftet» - de er stolt over å ha redusert sitt kjøttforbruk bittelitt - og over at man kjører ungene til sine aktiviteter i elbil. Men man er kanskje ikke innforstått med at både «kjøre» og «aktivitet» er uforenlig med å «redde kloden». Det å eie hus, bil og hytte, kjøre til restaurant - eller til syden er ikke bærekraftig hvis man skal ta globallistenes radikale tankebaner slik de uttrykkes i Agenda 2030 på alvor?

Hvordan skal verden se ut når «The Great Reset» er fullbyrdet i 2030? Globalistene får antageligvis rett i at vi (sauene) ikke lenger kommer til å eie noe om 8 år? Får de også rett i at USA ikke lenger er verdens ledende supermakt om 8 år? Antageligvis. Får de rett i at vi ikke lenger skal spise kjøtt om 8 år? Det ser ut at de får rett i det og i at menneskerettighetene og andre «verdier» i Vesten vil få seg en alvorlig smekk innen 2030.

Vel, her i vesten trodde vi kanskje at FNs bærekraftmål om en mer "rettferdig" fordeling av verdens ressurser skulle oppfylles på «demokratisk» vis og hovedsakelig ved at velstanden i U-landene skulle heves. Nei – tenk hvilken belastning på «klimaet» det ville utgjort hvis man også i Afrika skal ha 2 elbiler pr familie. Den globale "utjevningen" skal selvfølgelig skje ved at vi - den lite bærekraftige sløsende middelklassen her i vestverden raskt skal elimineres. Mange gleder seg kanskje over at «Kåre-onna» tilsynelatende er over. Man vil ikke skjønne at snart rulles et nytt «virus», en ny «krise» - og en ny nedstenging ut. Snart kommer nådestøtet mot middelklassens privatøkonomi. Borgerlønn, grønt pass og sosialt krediteringssystem etter modell fra Kina blir antageligvis et faktum fortere enn vi aner.

I den «nye normalen» skal vi bare ha to klasser. En eliteklasse - og en slaveklasse.

Eliteklassen vil overta konkursboene etter middelklassen. Middelklassen skal innen 2030 transformeres til en underdanig og lydig slaveklasse. Slaveklassen får beholde bankkontoen og borgerlønnen sin så lenge de lydig deltar i «dugnaden» for fellesskapet og det grønne skiftet. Så lenge de viser lojalitet til «steriliseringsprogrammer» og andre tvangsprogrammer som de globale «hyrdene» vurderer at den globale «saueflokk» bør gjennomgå for å «redde kloden». I elitens nye normal vil man selvfølgelig ikke ha atomkraftverk eller andre effektive energiproduserende anlegg. Vi må huske på at så lenge «sauene» har tilgang på store mengder rimelig energi så vil de bare øke sin aktivitet og sitt overforbruk – de vil produsere, reise og drive med all slags overforbruk som hindrer «hyrdenes» globale frelsesplan – det grønne skiftet.

Bengt Andrèn

Kommentarer