Når vil Stortinget våkne, om noensinne?

Av Dan Odfjell. 
Foto: Lise Åserud / NTB. 

Det spurte Øystein Steiro Sr helt berettiget om, ved disse vektige, historisk, beskrivende ordene på Resett 13/3/22: «Fra nøytralitetspolitikk til alliansepolitikk til engasjementspolitikk». Den siste vendingen bekreftes ved faretruende å sende krigsvåpen til Ukraina til kamp mot vår nabo i nord, Russland. At Norge ved lov ikke har anledning til slik eksport (av våpen til stridende parter) bryr Ap- regjeringen seg ikke om. Ei heller diplomatiet under den «glitrende» utenriksministeren Anniken Huitfeldt.. Snakk om uansvarlige selvgode og overmodige rotekopper. For glemt er det at Norge er et lite og totalt forsvarsløst land, hvilket Steiro illustrerte til gagns. Huitfeldt minner litt om Kamala Harris, alt hun tar i, går i knus. Men så er de ihuga sosialister begge to.
 
Det er faktisk skremmende, folk flest i vårt land trekkes med ned i dragsuget av uansvarlig utenrikspolitikk med inkompetente overfladiske ledere. Hva vi trenger er en folkets fylking mot dagens globalisme, EU, FN og oss fremmed dirigert fra Brussel; en «front» for det nye Stor-Tyskland med den nye kansleren Olaf Schultz som primus motor. To folkeavstemninger gikk i vår nasjonale retning, til en «folk flest»-seier. Men den ble underkjent av Ap og Høyre i felleskap, og vår tilknytning til EU ble oss grunnlovsstridig fremforhandlet av Gro Harlem Brundtland. Nå foreslår jeg en ny og forlangende folkeavstemnings-bevegelse, gjeldene mer enn bare for EU. Og til det formål har jeg sikret folket domenet folkflestbevegelsen.no 
 
Folket har fått nok og kjenner på seg at noe er galt i dette landet, ja i den store farlige verden som vi vil forholde oss til, som et fritt og selvstendig land slik Grunnloven tilsier oss. Og med handelsavtaler som bedre beskytter og tjener oss, som et fullt medlem av WTO, verdens handelsorganisasjon. Globalistene har lurt og lurer oss stadig; helt unødvendig, og grovt karriere-politisk preget undertvinges vi fremmede, overstatlig konstellasjoner og avtaler. Her bare to «uheldige» eksempler: Marrakesh-avtalen om innvandring og Acer-avtalen om strøm og energi til EU.. Kombinasjonen Ap og Høyre i to-spann er oss kvelende, til fordel EU og fremmede; de to arbeidet sammen bak lukkede dører til feil kjøreretning. Kanskje forsto de det ikke fullt ut den gang. Dessverre som politikere kan de aldri innrømme feil.. Derfor må folket nå selv ta makten tilbake.
 
Til slutt, Espen Barth Eide innrømmet at Norge, overfor EU, er som en «tilhenger», dvs som på en bil. Vi følger bilens kjøreretning og kan ikke påvirke dens veivalg. Noe Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum må ha merket seg. Angivelig uttrykte han tvil mht vår EØS-tilknytning under regjerings-forhandlingene. Men nøyde seg med et vagt Ap-lovord om å utrede Norges tilknytning... Det var dessverre svakt av Vedum, han hadde anledningen til å forandre vår globalistiske kjøreretning. Men ga opp overfor et Ap som ingen forandring i sin unorske, sosialistiske utenrikspolitikk vil ha. EU styres mest av sosialister, og slike verner om og fremmer sine egne på tvers av kvalifikasjoner. EU og FN er like, de strør begge rundt seg med fristende skatte-frie jobber og oppdrag for å holde kontrollen. Dette er skjult korrupsjon til egen selv opphevelse. Aldri tror jeg FN har hatt en reelt konservativ leder. Den første var Trygve Lie, fremmet av Sovjet-staten rundt 1947.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer