Farlig utvikling i Vesten

Av Dan Odfjell. 
 
«Tvisyn er mangelvare» det var tittelen til Doc-TV LIVE 1/3/22 med Erik Selle, parti-formannen i PDK, som invitert samtalepartner med Hans Rustad, to erfarne mannfolk med meningers mot. En meget interessant diskusjon fulgte med utgangspunkt i situasjonen i Ukraina, på krigens 6te dag. Før jeg går videre, dagen før kjørte Rustad en annen god debatt samme sted med Alf R. Jacobsen under overskriften «Ukraina er ikke Afghanistan, er det riktig av NATO-land å gi offensive våpen». Disse to alvors-pregede programmene alene slo vekk føttene fra alt norsk riksmedia-pjatt disse to dagene til sammen, ja flere i forkant mht krigen i Ukraina. Tenk om NRK hadde kunnet komme opp med lignende reflekterte programmer.
 
Historieløsheten som preger MSM er forferdelig, det er i seg selv farlig i dagens spente atmosfære.  Det er som om «mobben» regjerer og vil ha blod. Ingen forsvarer Putins krig i Ukraina. Men, det betyr ikke at det russiske folket skal lynsjes. Krigen kunne vært unngått. For Vesten har unødvendig lenge trengt bjørnen inn i et hjørne knapt uten en utgang. Da blir den farlig med alle sine atom-våpen opp mot Vestens stadige fornedrelser. Nå truer storkrig et dekadent, overmodig og svakt Europa uten forsvars-evne i det hele tatt. Og USA har dessverre en uberegnelig president som synes å ønske seg krig for å kunne ta vekk oppmerksomheten fra sine egne interne problemer. Og Kina ligger der på lur, for å gjøre det beste ut av det hele for seg selv, selvsagt. 
 
Poenget til Erik Selle, hvorfor tar ikke noen vettet fatt og griper løsningen som fremkom mellom Macron på telefon med Putin som sa seg villig til våpenhvile med kun to enkle forutsetninger: Historisk erkjennelse av Krim som del av Russland og med Ukraina som et nøytralt bufferland dvs som et ikke-NATO-land. Det ville kunne forhindre en tredje verdenskrig, vel verdt det, min ringe mening. For husk NATO har ubønnhørlig presset Russland lenge fra alle kanter, og husk Russland, likt USA, vil ikke akseptere missiler tett opp til eget land. Vi husker Cuba-krisen, så også her er der en historisk parallell. Russland er et stort og stolt land og med en historie som ingen kan ta fra dem, med de største oppofrelser, 25 millioner drepte, under den andre verdenskrigen. Noe som mer enn noe annet reddet Europa fra Hitler-Tyskland.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer