Konsensus-mafiaen har mistet besinnelsen

Av Dan Odfjell. 
Foto: AP / NTB. 

Tidligere har jeg beskrevet Vestens statsledere som en mobbe-mafia, men egentlig snakker jeg her om en og samme sak, nemlig at Russland må knekkes.. Det lukter krig når Biden-regimet hisser Vesten til økonomisk krig mot Putin. Ved å frata ham og Russland olje-innkomstene. Det er sinnsykt å male Putin inn i et hjørne når han og Ukrainas president Zelenskyj begge nå vil avslutte krigen gjennom en fredsavtale. Men se, ikke Vesten-mafiaen: de vil ha «blod» for ikke å tape ansikt. Vestens prestisje og Bidens ansikt betyr da intet opp mot en fredsavtale i Ukraina? Og en slutt på de der u-menneskelige tilstander og enorme ødeleggelser.

I sin ytterste konsekvens, uforstanden i den Vestlige verden er selv-tilintetgjørende. For stats- ledere med hovmod står for fall, her som ellers. Mediene hisser også til krig og massene lar seg påvirke til en tussete anti-russisk psykose som påvirker svake ledere til feile konklusjoner, Norge inkludert. Tidligere har vi hatt kald krig, nå går det mot varm krig; potensielt for hele Vesten ødeleggende. Derfor må vi aldeles ikke diskuteres hvem som har rett i denne situasjonen. Poenget må være, at begge sider må de-eskalere motsetningene og roe gemyttene. Den svenske kvinnelige statsministeren representerte en uansvarlighets nye topp med sine begrunnelser for ikke å gå inn i NATO - at Sverige da kan forverre situasjonen. Tenk om statsledere kunne holde kjeft og hodet sitt mer fritt for følelser når sågar en avtale om fred i Ukrainia avtegner seg.

Russlands utenriksminister Lavrov har mye rett, det ekspansive overmodige Vesten har selv skyld i at verdens-freden nå henger i balansen. Der er grenser, og der må være grenser i en ustadig verden. Mobbe-mafiaen arbeider samtidig helt forfeilet for en utopisk en-verden, vekk med patriotisme, nasjonal stater og kontrollerte grenser. Klart vi trenger nasjonale grenser og mest mulig enhetlige befolkninger for fredelig styre og demokratisk kontroll. Det korrupte FN er ingen bærekraftig løsning, bare spør Kina og Russland om de noensinne vil kunne underlegge seg.. Bedre for alle enkelt å akseptere at vi er forskjellige. Heller det enn å påtvinge forandring for forandringens skyld, spesielt fordi en verdens «konsensus» aldri vil oppstå. Kald krig er bedre enn alternativet; atom-krig. All konsentrasjon må være å forhindre et atom-helvete. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer