Hvor er du?

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?" 1 Mos 3,9. 

Da Adam og Eva hadde falt i synd, prøve de å skjule seg for Gud. De prøve også å unnskylde seg og å bortforklare det som de hadde gjort.

Dette er alltid det farligste med synden. Den fører oss inn i usannhet overfor Gud. Også i dag prøve menneskene å flykte fra Gud. De unnskylder sin synd, og kaller den med andre navn.

Det er Guds store barmhjertighet at han ikke lot det lykkes for Adam og Eva å skjule sin synd. Hadde det lykkes, ville de aldri blitt frelst. Men Gud ville frelse dem. Så kommer han og spør Adam: Hvor er du? Og han spør Eva: Hva har du gjort?

Det er de samme spørsmålene Gud møter oss med i dag: Hvor står du hen? Hva er sannheten om ditt gudsforhold? Hvordan ser ditt liv ut i Guds lys? Hva er det egentlig du har gjort?

Adam og Eva ble avslørt og mistet enhver unnskyldning overfor Gud. Det ble deres redning. Det gjorde det mulig for Gud å gi dem ordet om frelse: Ordet om ham som skulle bli født av en kvinne, og gjenopprette den skade som Satan hadde ført inn i verden.

Det er Guds mening at vi også skal fratas enhver unnskyldning gjennom disse spørsmålene. Men det koster meget å la seg avsløre! Derfor fristes vi til å unndra oss Guds lys. Men gjør vi det, blir vi ikke frelst.

Stans opp og gi Gud rett! La deg avsløre! Prøv ikke på å unnskylde deg!

Da føles det kanskje som om alt skulle være forbi; men da er ditt hjerte åpent for ordet om Jesus!

Til deg som verken kan eller vil skjule din synd overfor Gud, sier Gud: "Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky!" Jes 44,22.

Da har du syndenes forlatelse og evig liv.

Kommentarer