Finnes intelligente personer i Norge ?

Av Bjørn W. 

Uten nevneverdig interesse for NRK,  slik det også var i 1982, da PLO begikk terror ved å skyte Katusjja raketter fra lastebiler over Nord Israel. 
Kirjat Shmona ble rammet. I dag er byen evakuert.  

Yassir Arafat ble belrønnet med besøk av Jan Egeland til det siste. Gro Harlem Brundtland gikk hånd i hånd med Arafat og skrøt av 
personlig utstråling. 

Det kunne ikke skjedd uten NRK, NTB, FVN  osv. 

Intet annet land har folkeretten bearbeidet så grundig i internasjonale fora etter WW1. 

Abu Mazen ( Machmoud Abbas ) ordnet finansieringen av terror i Munchen ifølge Abu Daoud. 

I 2011 ble Abbas belønnet med ambassade i Oslo av AP regjeringen. 

Den er like ond i dag, - uten evne til læring, uten erkjennelse - uten innsikt.   

Støre måtte nærmest tvinges til å kalle Hamas for en terror-organisasjon. 
Støre setter pris på Irans rolle i regionen. Iran finansierer Hamas og Hezbollah. 

Jonas Gahr Støre er en skam for Norge, - totalt uskikket. 

Jeremy Corbin, Labour, måtte avsettes i England. Norge har ingen fri presse. 
Jonas Gahr Støre og Corbin forsvarte Hamas. 

Hunted by islamic terrorists in the north


Kommentarer