NRKs manipuleringsteknikk

Av Tarud. 

I løpet av 3 måneder etter starten av krigen mellom Israel og Hamas (7.10.2023) har de fleste mennesker i Norge tatt en stilling til konflikten – mot Israel. Dette er en direkte resultat av et målbevisst og planlagt anti-israelsk kampanje som føres av den største medieaktør i landet – NRK.

Manipulering i media er ikke noe nytt og ble brukt for å svartmale staten Israel i lang tid både av NRK, NTB og noen andre norske media. Men i det siste måneder har NRK intensiverte sin anti-Israel kampanjen og har tatt i bruk både nye og gamle manipuleringsteknikk.

NRKs manipuleringsteknikk består vanligvis av noen av disse elementene:

 • Overfokusering på forhold som normalt betraktes som vanlig i andre land.
 • Enkelte begivenheter eller krigshandlinger blir tatt ut av sammenheng.
 • Misvisende bruk av ord og utrykk som normalt har en annen betydning når de brukes i andre sammenheng.
 • Tilknytting til eller sammenligning av enkelte forhold i Israel med forhold i andre land som ikke har noe med disse å gjøre.
 •  Formidling og forsterkning av kun en liten del av en handling eller situasjon, uten å vise det store bilde.
 • Blanding av faktiske forhold med fantasier og myter.
 • Fremstilling av informasjon fra upålitelige kilder som fakta.
 •  Dobbeltmoral. Stilling av andre krav til krigføring av IDF enn til krigføring utført av andre land.
 • Selektiv og manipulerende tolkning av internasjonal rett.
 • Negativ fremstilling av Israel og «sionister» på alle type program: nyheter, debatt, humor, natur, aktualitet, historie, underholdning osv.
 • Debatt og aktualitet program om Israel og konflikten uten representasjon av den israelske side.
 • Fokusering på antall barn (kun palestinsk) som blir rammet i krigen, og antydning at IDF angriper og sikter på barn. Menn og terrorister er ikke nevnt.
 • Valg av diverse Midtøsten- og folkeretts-«eksperter» som har i utgangspunktet anti-israelsk og/eller antisemittiske holdninger.
 • Journalistene som reportere om Israel og konflikten må forholde seg til en streng politisklinje som er bestemt av NRKs ledelse.
 • Selektiv valg av uttalelser til politikere og andre kjendiser. Kun uttalelser som passer til NRKs linje, som blir gjengitt.
 • Promotering av organisasjoner med en anti-Israelsk profil.
 • Samkjøring av den anti-israelske kampanjen i alle kanaler: TV, Radio, Internett og sosiale medier. Flere aviser gjengir NRKs propaganda «nyheter» i sin papiravis og på Internett.

Kommentarer