Jesu navn I

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. (Jes 9, 6)

 Her er enda ett av disse trøsterike avsnitt om den kommende Messias. Disse er plassert midt iblant de mange ord og avsnitt som taler om straff og dom. Herren vil la straffens redskap Assyria komme over Israel, som har forlatt Herren. Straffen kommer og den blir hard. Men midt i alt dette tales det om at «det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys» og «de som sitter i dødsskyggens dal, over dem skal lyset stråle.» Det skal være mørke og trengsel over landet på grunn av den straffedom som kommer over det. Men så kommer det altså et lys inn i mørket.

 Hva er dette lyset? Jo, det er dette at «et barn er oss født, en sønn er oss gitt»! Og nettopp dette budskapet avslutter avsnittet kapittel 8, 1 – 9, 7, som ellers legger stor vekt på den assyriske invasjon.

 En har sagt det slik at dette er en guddommelig, profetisk fødselsmelding. Og dette er ikke bare en fødselsmelding fra et lykkelig foreldrepar. Det er en fødselsmelding som er rettet til en rådvill, redd og fortvilet menneskeverden til trøst og håp. Det er Det gamle testamentes juleevangelium.

 Dette er han som engelen taler om til Maria: «Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus» (Luk 1, 31). Han bringer lys med seg. Jesus er det sanne lys, verdens lys. Gud har gjort ham til et lys for hedningefolkene, for at Guds frelse må nå til jordens ende. For at også du, kjære venn, skulle få del i Guds frelse.

 Kan du vitne med David i Salme 36, 10: «For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys»?

Gud er nå ikke lenger vred,
det kan vi derav vite
at han har sendt sin Sønn her ned
for verdens synd å lide.
Det vorde vidt i verden kjent
at Gud sin Sønn for oss har sendt
til jammer, ve og våde!
Hvem ville da ei være sæl
og trøste seg i ve og vel
til Jesu rike nåde!

Kommentarer