Derfor skal Herren selv gi dere et tegn

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. (Jes 7, 14)

 I dette kapitlet hos Jesaja fortelles det om at Juda-riket er i en fortvilt situasjon. Broderfolket i nord - Israels-riket - har alliert seg med Syria for å angripe Juda. Det heter om kong Akas i Juda-riket at "da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, likesom trærne i skogen skjelver for vinden" (v 2).

 Jesaja kommer med et budskap fra Herren om at Akas ikke behøver å frykte. Herrens ord sier at de ikke skal lykkes i å innta Juda. Men, sier Herren, "vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand."

 Men Akas forkastet tilbudet fra Herren. Han vraket Herrens ord i vantro endog under skinn av gudsfrykt, idet han påstod at han ikke ville kreve noe tegn av Herren, "og ikke friste Herren" (v 12).

 Midt imot dette proklamerte profeten at Herren selv skulle gi et tegn - et evig gyldig under, det største under som noensinne har skjedd.

 Dette under var Jesus. "Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg" (Fil 2, 6 flg).

 Engelen forkynte til Maria: "Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus" (Luk 1, 31). Dette er som en gjenklang av profetens ord. Innholdet er det samme.

 Maria tok imot budskapet, i motsetning til kong Akas. Dette ble til frelse for mange. Skal du være blant dem?

Kommentarer