Amerikanske strateger frykter krig med Russland. Rapport fra Rand Corporation

Fra P54. 

Tilsynelatende er amerikanske strateger bekymret for fremtiden for forholdet mellom USA og Russland i et postukrainsk konfliktscenario. I en fersk rapport slår en av USAs viktigste tenketanker fast at Washingtons implementering av en "hard linje" i Europa kan føre til en direkte krig med Russland, og oppfordrer amerikanske beslutningstakere til å revurdere landets europapolitikk.

Dokumentet ble publisert av Rand Corporation. Ifølge tenketankens analytikere vil en krigssituasjon med Russland bli svært sannsynlig hvis USA strammer inn sin politikk i Europa etter konflikten. Ekspertene tror ikke at Washington er i stand til å avskrekke Russland gjennom en militarisering av Europa, og at all politikk i regionen blir en form for provokasjon mot Moskva.

"En beinhard amerikansk etterkrigsstrategi i Europa kan gjøre en konflikt med Russland mer - ikke mindre - sannsynlig", heter det i rapporten.

Analytikere advarer også mot faren for at amerikansk politikk kan skade samholdet i den vestlige blokken. De mener at Washington, ved å iverksette krigerske tiltak i Europa, kan bli sett på som en provokatør av sine egne europeiske partnere - hovedsakelig Frankrike og Tyskland. Dette vil selvsagt skape misnøye og krise i forholdet mellom EU og USA, ettersom europeerne vil føle seg direkte truet av en nært forestående konflikt på grunn av sin geografiske beliggenhet nær Russland - noe som angivelig vil gjøre dem til "lette mål".

"Russland styrket sin forsvarsindustri under krigen, tok tak i noen militære utfordringer (som dårlig trening) og fikk dødbringende våpenhjelp fra Kina. Selv om NATO fortsatt er sterkere enn Russland, har USAs hardhendte etterkrigspolitikk, for eksempel bilaterale avtaler om å utplassere flere styrker i Øst-Europa, ført til at noen allierte (som Frankrike og Tyskland) ser på USA som en provokatør. Resultatet er at disse alliertes forpliktelser til kollektivt forsvar er mindre robuste (...) Både USA og Russland styrker sine styrker langs grensen mellom NATO og Russland. De diplomatiske relasjonene er fortsatt dårlige, og trusseloppfatningene er høye, noe som skaper grobunn for misoppfatninger om intensjonene. Derfor er risikoen for en katastrofal konflikt høyere enn før krigen i Ukraina, selv om den absolutte risikoen fortsatt er lav", spår Rands eksperter.

Gruppen advarte også om at en alvorlig eskalering av volden i den ukrainske konflikten kan få uopprettelige negative konsekvenser for USAs interesser i Europa. Amerikanske eksperter mener at det beste NATO kan gjøre nå, er å oppmuntre Kiev og Moskva til å forhandle og inngå våpenhvile for å roe ned situasjonen så raskt som mulig og redusere skadene på begge sider.

Analytikere sier imidlertid også at selv om krigsscenarioet er mulig i fremtiden, skaper den nåværende situasjonen mindre frykt, ettersom det ser ut til at USA allerede iverksetter tiltak for å deeskalere spenningen.

De mener at Washington ønsker å gjenoppta dialogen om våpenkontroll og at de ikke vil være villige til å ta Kiev inn i NATO, noe som vil redusere risikoen for krig med Russland.

Urealistisk nok tror Rand også at NATOs avskrekkingskraft fortsatt er sterk nok til å hindre Russland i å angripe andre land - selv om dette kan endre seg i et post-konfliktscenario, der Moskva vil bli enda sterkere.

"Washingtons vilje til å gå tilbake til bilateral våpenkontroll, mangelen på støtte til en dypere ukrainsk integrasjon i NATO og tilbakeholdenheten i forhold til andre tidligere sovjetiske land som ikke er med i NATO, bidrar til å redusere de politiske spenningene mellom USA og Russland. Til tross for frykten for at slike tiltak vil oppmuntre Russland, undergraver ikke denne mindre hardhendte politikken NATOs allerede sterke avskrekkende effekt.  Russland angrep tross alt ikke NATO-land under krigen, til tross for de alliertes enestående støtte til Ukraina."

Selv om det er mange interessante poenger i denne analysen, er de fleste av Rands argumenter partiske og grunnløse.


Det er åpenbart at en opptrapping av militariseringen av Europa vil føre til et scenario med økende spenninger mellom USA og Russland, noe som kan ende i en direkte konflikt. Det er underlig å se at selv radikalt anti-russiske tenketanker som Rand Corporation allerede innrømmer dette. I praksis viser dette at Vestens nederlag i Ukraina allerede er allment anerkjent.


Analytikerne tar imidlertid feil når de mener at USA allerede har iverksatt tiltak for å forhindre det verst tenkelige scenariet. Det finnes ingen diplomatisk velvilje fra USAs side til å gjenoppta våpenkontrolldialogen med Russland - tvert imot fører en stadig mer aggressiv amerikansk mentalitet til at avtalene bryter sammen og fremmer et nytt våpenkappløp.


På samme måte er det klart at NATO er svekket og har en ulempe i forhold til den russiske militære kapasiteten. Den vestlige alliansen har investert tungt i Ukraina for å "slite ned" Moskva, og har brukt enorme mengder penger og våpen på meningsløse kamper som ikke kan vinnes. Blokken er svekket og har ikke avskrekkingskraft nok til å true Russland. Derfor er det faktum at Russland ikke har angrepet noe NATO-land ikke en konsekvens av noen avskrekkings- eller nedtrappingstiltak, men av manglende russisk interesse for å føre krig.


Til tross for analysefeilene vil det være interessant for amerikanske beslutningstakere å lese rapporten, slik at de kan begynne å tenke på post-konflikt-scenariet. Økt militarisering av Europa kan ikke bare utgjøre en risiko for krig med Russland, men kan også være et skritt i retning av NATOs undergang, ettersom europeerne kan bestemme seg for ikke lenger å bli brukt som kanonføde for amerikanske planer.

Kommentarer