Kristi kongedømme

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Kristi kongedømme (Jes 2, 2)

 Profeten ser framover mot det kommende fredsrike. Det er et framtidssyn som viser oss hvordan Guds rike etableres blant hedningefolkene. «Alle hedningefolk skal strømme til», sies det, til «fjellet der Herrens hus står.» Dette står i sterk kontrast til at Guds eget utvalgte folk, Israel, forkastet sin Gud (Jes 1, 2–4).

 Profeten knytter her først forbindelsen bakover i profetien til et av de store framtidssyner. Det er Jakob som i 1 Mos 49, 1 åpner sin velsignelse over sine sønner med denne setningen: «Hva som skal hende dere i de siste dager.»

 Det er likesom en profetisk-messiansk linje som starter allerede i 1 Mos 3, 15 med profetien om kvinnens ætt som skal knuse slangens hode. På denne linjen står profeten Jesaja og gir her sitt framtidssyn om Messias-tiden. Den tiden da frelsen i Kristus – den messianske frelse – blir fullført.

 I Apg 2, 16 flg taler Peter om at åndsutgytelsen på pinsedag i Jerusalem var en oppfyllelse av det som profeten Joel sier om det som skal skje i de siste dager, da Gud vil utgyte sin Ånd over alt kjød.

 Vi viser også til Heb 1, 1–2, der det heter at Gud «nå i disse siste dager har talt til oss gjennom Sønnen.»

 Hedningefolkene strømmer til det stedet der Herren har talt til oss ved sin Sønn Jesus Kristus. Der hvor frelsen er fullbrakt.

 Og nå er det ikke slik å forstå at vi må foreta en pilegrimsreise til Jerusalem for å motta frelsen, eller få del i Guds Ord.

 Herrens ord har gått ut fra Jerusalem (v 3) og har nådd oss. – «Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.»

 Du får ta imot frelsen der du befinner deg – nå!

Kommentarer