Pilatus' brev til Cesar om Jesu korsfestelse og oppstandelse

RCHKO VOLUME eller ARKEOLOGISKE SKRIFTER AV SANHEDRIM OG JØDENES TALMUDER er en samling tekster fra det første århundre, oppdaget på 1800-tallet i Konstantinopol - de er oversatt til engelsk og utgitt i 1913, deretter bevart i Vatikanets bibliotek . Lastet ned fra https://archive.org/details/archkovolumeorth028454mbp

Pilatus' vitnesbyrd ser ut til å være i full overensstemmelse med de bibelske evangeliene og også med den nye åpenbaringen gjennom Jakob Lorber og Gottfried Mayerhofer (Det store Johannesevangeliet). Kommentarer