Jesu navn III

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. (Jes 9,6)

 Vi må se litt på de underfulle navn som beskriver Messias, Kristus. Alle navnene viser til Kristus som sann Gud.

 For menneskene i antikken var slik at det ikke var noen forskjell på et navn og saken selv. Således viser alle navn på Gud i Det gamle testamente hvem Gud er. Likedan viser alle navn på Messias - Kristus - at han er slik som navnet sier. Og da kan vi si at alle disse navn viser oss at den personen det er tale om her, er Gud selv. For intet menneske kan kalles med slike navn.

 Hans navn skal kalles "Under". For det første er Kristus Guds store og enestående under blant oss. Våre tanker føres tilbake til Jes 7, 14, om det underfulle tegnet som Gud ga den vantro kong Akas, og som altså var en profeti om Jesus.

 Han er "Rådgiver". Hans råd er guddommelige og fulle av kraft, for "i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede" (Kol 2, 3). Han er selveste Visdommen fra Gud (Ordspr 8). Det er ikke bare råd han gir om frelse og veien til Himmelen, men han "er veien og sannheten og livet" og "ingen kommer til Faderen uten ved ham" (Joh 14, 6).

 "Veldig Gud" er han. Han har all makt i himmel og på jord (Matt 28, 18). Og derfor også "Evig Fader". Og da er det godt å vite at "som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham" (Salm 103, 13).

 Endelig beskrives han som "Fredsfyrste". Englene sang om fred julenatt. Han er kongen i Guds Rike, som hersker med fred. Freden blir uten ende (Jes 9, 7). Han er vår fred (Ef 2, 14). Han gjorde fred (Ef 2, 15), og han kom og forkynte evangeliet om fred (Ef 2, 17).

 "Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus" (Rom 5, 1).

Kommentarer