Davids rotskudd II

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. (Jes 11,1)

 Denne ringe kvisten som skjøt opp fra Isais stubb, var som et rotskudd som kom opp av tørr jord. Dette viser hvor mektig denne kvisten er. Den hadde liv i seg selv. Vi skjønner at det her tales om en person av kongelig byrd, og vi skjønner videre at det her gjelder Messias, Kristus. Men selv om han rent juridisk kom fra en kongelig familie, som så ut til å være fullstendig ødelagt, nemlig fra Davids hus, så var måten han kom på uanselig.

 Kristus - Messias - ble ikke født i kongens slott, ikke under store og praktfulle forhold. Han var som den spede planten som skjøt opp fra tørr jord. Men det skjedde for Guds åsyn, slik det heter i sitatet fra Jes 53, 2. Det var altså Guds vilje som skjedde. Det var Guds velbehag som hvilte over ham, fordi han var Guds utvalgte, den Guds utvalgte som Skriften profeterer om. "Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag" (Matt 3, 17). Det samme sies hos Matt 17, 5, og der tilføyes: "Hør ham!"

 Ja, han er vel verdt å høre på. For han har det evige livs Ord. Men folk vil ikke høre på ham. Det er tragisk og skjebnesvangert! Han er ikke en slik som appellerer til vår syndebedervede lyst. Han svarer ikke til menneskets påståtte behov.

 En har sagt at Kristus, som det her er tale om, "hadde ingen skikkelse som idealkongen David, og ingen herlighet som Salomo, og de som så ham, fant ikke i ham det de ventet av Israels Messias."

 "Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham" (Joh 1, 11). "Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn" (Joh 1, 12). Og dette gjelder alle, både jøder og hedninger. Og det heter i vers 10 i vårt kapittel hos Jesaja at "På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd."

 Har du søkt til Jesus?

Kommentarer