Brzezinskis barbariske drøm

Fra P54. 

Israel-Gaza-konflikten er begynnelsen på en større krig som "sprer seg mot Iran": Dr. Paul C. Roberts. 

"Ifølge den offisielle versjonen av historien (sa Brzezinski) begynte CIAs hjelp til mujahedin i 1980, det vil si etter at den sovjetiske hæren invaderte Afghanistan 24. desember 1979. Men virkeligheten, som har vært hemmeligholdt frem til nå, er en helt annen. Det var nemlig 2. juli 1979 at president Carter undertegnet det første direktivet om hemmelig hjelp til motstanderne av det pro-sovjetiske regimet i Kabul. Og samme dag skrev jeg et notat til presidenten der jeg forklarte ham at jeg mente at denne hjelpen ville føre til en sovjetisk militær intervensjon." -Le Nouvel Observateur

I et intervju nylig skisserte Paul Craig Roberts, tidligere økonomisk rådgiver (USAs finansdepartement) for avdøde president Ronald Reagan, med forbløffende fremsynthet den utviklingen som den nåværende krisen i Midtøsten kan komme til å følge, og hans innsikt er både briljant og skremmende. For å parafrasere Roberts' analyse: Israel-Gaza-konflikten er bare begynnelsen på en stadig større konflikt i Midtøsten, som sprer seg mot de neokonservatives hovedmål, Iran.

Selv om Iran er ekstremt mektig nå, vil konflikten svekke landet kraftig, noe som vil gjøre det mulig for Vesten å infiltrere jihadister i de sentralasiatiske landene som grenser til Iran, og som strekker seg til både den russiske grensen og den kinesiske grensen til Xinjiang, som grenser til Kasakhstan. Selv om Roberts ikke nevner Kina, vil logikken i tesen hans også gjelde Kina.

Formålet med disse jihadistene, som er infiltrert i nabolandene til Russland, med store islamske befolkninger som historisk sett har levd i fred med borgere med svært ulike etniske og religiøse identiteter, inkludert russiske, katolske og jødiske borgere, som ofte gifter seg med hverandre, vil være som Brzezinski planla.

Hensikten vil være (som glimrende beskrevet i Robert Dreyfuss' mesterverk "Devil's Game, How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam," "Eyeing Moscow's Islamic 'Underbelly',") å oppildne voldelige, ekstremistiske religiøse separatistbevegelser,  destabilisere disse fredelige sentralasiatiske landene, skape "fargerevolusjoner" (slik det ble forsøkt, men mislyktes i Kasakhstan nylig) og gjennomføre blodige kupp i disse landene, på samme måte som i Ukraina i 2014, med påfølgende ødeleggende kriger.

Disse infiltrerte jihadistene ville spre seg og fortsette å oppildne til voldelige separatistbevegelser i selve Russland, i neste omgang i Basjkortostan og Tartarstan ved Volga, med store islamske befolkningsgrupper som også hittil har levd fredelig sammen med andre svært ulike religiøse og etniske grupper. Hvis de lykkes med å oppildne separatistbevegelser ved Volga, kan Russland bli isolert fra de enormt rike ressursene i Sibir og redusert til mindre enn Frankrikes areal, og følgelig bli fattigere.

Selv om Russland kanskje er klar over denne dødelige vestlige agendaen, vil militariseringen av det rabiat russofobiske Baltikum i nord, Latvia, Litauen og Estland, og den nylige innlemmelsen av Finland og Sverige i NATO, med den planlagte "Steadfast Defender 2024" med 31 NATO-deltakere, true Russland fra nord og vest, redusere landets evne til å beskytte seg mot trusler fra destabiliserte sentralasiatiske naboer og kreve at Russland kjemper for sin overlevelse på to fronter.

Selv om Brzezinski i "The Grand Chessboard" beskriver et partnerskap mellom Russland og Kina som en katastrofe som må unngås for enhver pris, har NATOs provokasjoner mot Russland tvunget frem en krig mellom Russland og Ukraina, noe Brzezinski ivret for å isolere Russland fra Europa.

Selv om vennskapet mellom Russland og Kina ser ut til å beskytte Russland mot den nevnte krisen, vil infiltrasjonen av jihadister sannsynligvis spre seg til Kina, som også har en stor islamsk befolkning som hittil har levd fredelig med en mangfoldig befolkning, hvis den dødelige agendaen Paul Craig Roberts beskriver blir en realitet.

Men siden det allerede har forekommet voldelige, eksternt skapte separatistbevegelser i Xinjiang, vest i Kina, vil disse kunne forverres av ytterligere infiltrasjon av jihadister utenfra og spre seg til hele Kina. I tillegg kan den østlige delen av Kina bli eksistensielt truet av den nye "aksen" bestående av Japan, Sør-Korea og USA, noe som truer Kinas overlevelse og igjen tvinger Kina til å flytte forsvaret sitt fra vest til øst, noe som øker landets sårbarhet og reduserer dets evne til å bistå Russland i det kaoset som er skapt av Brzezinski-planen og Washingtons nåværende neokonservative agenda for verdensherredømme.

Denne agendaen for destabilisering og ødeleggelse av både Russland og Kina, og tyveri av deres fenomenale ressurser, har ett dødelig problem: Både Russland og Kina er atommakter, og selv om det bare er en siste utvei, har Russland uttalt at de vil bruke sitt atomvåpenarsenal hvis deres eksistens er i fare. Washingtons neokonservative og deres avdøde "nasjonale sikkerhetsrådgiver" Zbigniew Brzezinski har tydeligvis ingen betenkeligheter med å utrydde hele menneskeheten i et kjernefysisk holocaust som de selv har skapt.

https://www.globalresearch.ca/zbigniew-brzezinski-barbaric-dream/5848228

Kommentarer