Hvorfor vil Vesten krige mot Russland?

Av Dan Odfjell. 

Denne galskapen synes dessverre utgått fra et imperialistisk preget USA, noe Vladimir Putin pragmatisk søkte å formidle i det lange intervjuet som TuckerCarlson.com hadde med ham i Moskva forleden. Det positive fra Putins synspunkt var å formidle seg selv som parat til å inngå en fredsavtale for å få en slutt på krigen i Ukraina. Til sitt forsvar gikk han langt tilbake i tid for å forklare at Ukraina tidligere var en del av Russland og Sovjetsamveldet. Skal vi tro ham, er han parat til en avtale for å få slutt på galskapen i Ukraina, noe han tidligere var langt på vei til å bli enig med Kiev om, dvs før britene og amerikanerne forpurret en fredsavtale. I mellomtiden har de menneskelige og materielle ødeleggelser vært enorme. Spørsmålet om «skyld i krigen» er mer akademisk blitt, vi står overfor et nødvendig kompromiss og en fredsavtale som den korrupte Biden dessverre av innenlandske politiske grunner knapt ønsker. Han bør fratas president-embetet snarest mulig, også for å kunne fremskynde en forhandlet løsning. Hverken USA eller Europa tjener på en utsatt og manglende pragmatisk Ukraina-løsning, Vesten settes slik bare ytterligere tilbake, inkludert det krigstrette Ukraina. Tyskland som EU´s lokomotiv er satt på kne, kun Norge tjener på energikrisen.

 

Verdens-situasjonen er nervøs, og også Norge må ønske freden velkommen, jo før jo heller nå etter Hamas 7. oktober angrep Israel som truet med tilintetgjørelse - jødene var bare nødt til å slå hardt tilbake. Dette var et spørsmål om å dø eller overleve både som stat og nasjon. Faren er at hele Midtøsten settes i brann, ja Europa også, fordi islamistene, av enfoldige, globalistiske, politiske ledere er blitt tillatt til å kunne invadere og ruinere oss. Derfor kan også Europa måtte oppleve å bli en krigsskueplass. Sverige, Frankrike, og mer overraskende Tyskland, er på vei til et snarlig skisma av borgerkrig-liknende tilstander. Dette vil også økonomisk kunne senke hele den svake EU-skuten. Svaret på spørsmålet i dagens overskrift er om de sekulære og de kristne sammen kan stå opp mot Allah´s krigere, når de sistnevnte stadig øker i antall og ikke vil integrere seg i vårt mer moderne levesett. Russland ligger bedre an enn oss, Putin har forstått at de kristne, i motsetning til muslimene, kan innordne seg nær ethvert politisk system, bare de får leve stille og beholde sin tro. Dessuten har Putin, på vegne av sine innbyggere, beholdt volds-monopolet intakt, dvs politiet, hvilket vår nabo Sverige i sin naivitet synes å ha tapt med fryktinngytende konsekvenser - og med Norge godt på slep.

 

Skolens forfall er et speilbilde av samfunnets forfall, en kronikk overskrift jeg bet meg merke i nylig, hvor det kom frem at de av oss, utdannet på 50-60-70 tallet, hadde fordelen av en god skole. Jeg husker selv at med en noenlunde god eksamen artium fikk vi lett innpass på verdens beste universiteter; ikke lenger. For Norges fremtid er dette skremmende, når selv de fleste og beste lærerne nå har gitt, eller gir opp. Rekrutteringen til lærerfaget er så dårlig at selv de med de elendigste karakterene kvalifiserer.. Dette går således fra vondt til verre og reflekterer en skolepolitikk under enhver kritikk. At det er Ap som i etterkrigstiden har stått for kunnskaps-formidlingen i Norge, er et faktum. Det kan virke som nivået med vilje er senket til et bunn nivå, for at alle skal være med? Dumskaller blir resultatet, elevene skal ikke læres til å tenke selv, ikke engang på universitetene, hvor plagiering tillates i stor stil, det er nå åpenbart mht våre statsråder. De intelligente elevene får knapt muligheten til å markere seg, de blir mobbet til middelmådighet, og støynivået i de yngre klassene er mange steder helt øredøvende; samt med tapt lærer-respekt.. Det er ikke bare rike mennesker som nå søker ut, også de flinkeste elevene eller deres foreldre tenker i slike baner.

 

Uten å være en konspirasjons-teoretiker, det er lov å tro at for venstresiden i Norge, er dette  en ønsket utvikling. I så fall, det er oss alle andre en selv-ødeleggende politikk i maktens ensidige tjeneste, noe som nødvendigvis nasjonalt må bli fedrelandet fellende. Med halvstuderte røvere som bløffer seg frem politisk, fordi opptakskravet ikke er basert på seriøs utdannelse, men på nepotisme og vennskap og kjennskap, er det en dødsdom for det sanne opplyste demokratiet. Men se, «Den vestlige verden er i fare»,det kraftfullt sa den nyvalgte presidenten i Argentina. Han holdt en drabelig tale i Davos sist januar, der opp mot hele WEF-eliten av selvgode, mest ikke-valgte makt-mennesker, rikfolk og globalister. Javier Milei ga dem det glatte lag og beskrev sosialisme som et fenomen som skaper fattigdom, etter å ha innledet med at de viktigste lederne i vestlige land synes å ha forlatt friheten, til fordel for kollektivisme. «Dette er ikke løsningen på verdens problemer» sa han fikk deretter bred ros fra de konservative blant møtedeltakerne, adressert til lederen av det årlige Davos-møtet, Klaus Schwab. En mann som sier at han har «infiltrert elitene» innen vestlige, såkalte demokratiske land. Implisitt, de er gjort til globalist-fremmere; til nedkjempelse av nasjonal patriotisme. Da viser jeg til mitt nylige innlegg på Spikers Corner 4/2/24 og andre steder: «Nasjonalfølelsens betydning for Norges fremtid - er sterkt undervurdert». Derfor, heia Norge som fritt og selvstendig; bort med muldvarpene og lands svikerne.

 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer