Over dem skal lyset stråle

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

 Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. 
(Jes 9, 2)

 Det tales om et folk som vandrer i mørket, men som skal se et stort lys. Lyset skal stråle over dem som sitter i dødsskyggens land.

 Dette ble først oppfylt da Jesus begynte sitt virke, i Galilea. Det store lyset som skal spre mørket, er nemlig en person - Jesus.

 Her i kapittel ni hos Jesaja har vel krigens herjinger allerede begynt å gjøre seg gjeldende. Derfor er det trengsel og mørke, angstfullt mørke (Jes 8, 22). Men midt inn i dette mørket er det at Herren ved profeten forkynner budskapet om et lys. Mørket var stort over folket, ja, så stort at det er tale om dødsskyggens land.

 Det dypeste mørke som tenkes kan, er syndens mørke, som fører inn i fortapelsens grufulle mørke.

 Men det finnes et lys som kan spre dette mørket. Det er det sanne Lys.

 Dette lyset åpenbarte seg da Kristus forlot Nasaret og dro ned til Kapernaum og bosatte seg der. Bare dette lyset er av en slik art at det kan spre syndens mørke. Jesus er ikke lyset bare i hedningenes Galilea (Matt 4, 15). Men han er verdens lys (Joh 8, 12), hedningenes lys (Jes 42, 6).

 "Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet" (2 Tim 1, 10).

 Ser du, kjære venn, at du kan få del i dette lyset?

Jesus, du er den himmelveg
som til Gud Fader oss leier.
Frelsa det er å finna deg,
liv og uvisnande heider.
Du er all skapnings ljos og liv,
verdi då enn i mørker sviv,
vinglande vilt mellom graver.

Kommentarer