Joe Biden vil forby kristne å adoptere fosterbarn med mindre de fremmer radikal transagenda

Fra P54. 

Seks republikanske senatorer skrev torsdag et brev til Biden Health and Human Services Department mot et forslag om å tvinge potensielle fosterforeldre til å rette seg etter LHBTQ-bevegelsen.

"Vi skriver for å uttrykke vår dype bekymring for det foreslåtte regelforslaget ... som vil pålegge delstatene nye mandater som vil begrense utvalget av kvalifiserte fosterfamilier for barn", skriver senator Roger Marshall, R-KS, og fem av hans republikanske kolleger i brevet som er adressert til helse- og sosialminister Xavier Becerra:

Utgangspunktet for dette forslaget er at enhver fosterhjemsleverandør som ikke "bekrefter" et barns seksuelle legning eller kjønn som avviker fra barnets biologiske kjønn, opprettholder og begår barnemishandling og vil bli utstøtt for ikke å støtte fosterbarnets "helse og velvære".

"Hvis dette forslaget blir vedtatt, vil det legge ytterligere press på barnevernssystemet og undergrave delstatenes evne til å tilby trygge, stabile og kjærlige hjem til våre mest sårbare barn", understrekes det i brevet.

De republikanske lovgiverne understreket også at regelen vil "tvinge delstatene til å ta i bruk ekstrem kjønnsideologi i sine beslutninger om plassering".

"Kongressen ga med hensikt delstatene myndighet til å ta disse avgjørelsene, men HHS har tilranet seg denne myndigheten for å innføre sin egen forkvaklede ideologi i stedet for delstatenes vurderinger", skrev lovgiverne.

Senatorene påpekte også at den foreslåtte regelen ville krenke religionsfriheten til mange potensielle fosterforeldre som av trosmessige grunner ikke aksepterer aspekter ved LHBTQ-ideologien:

Departementets forslag vil sette religiøse familier og religiøse leverandører i en posisjon der de må erklære seg uegnet som fosterhjem for en undergruppe av fosterforeldre, til tross for at de har lang erfaring med å tjene og elske alle barn som trenger hjelp.

Senatorene siterte data som viser "at når trosbaserte leverandører ekskluderes, blir det færre gode hjem."

"Boston sluttet for eksempel å samarbeide med trosbaserte institusjoner i 2006", skriver senatorene. "Ett år senere økte andelen barn som ble flyttet ut av fosterhjemssystemet i Massachusetts med over 50 % og har ikke kommet tilbake til nivået før 2006."

"Alle barn fortjener å trives i en trygg, kjærlig og stabil familie", heter det i brevet. "Av de grunnene som er nevnt ovenfor, ber vi innstendig om at den foreslåtte regelen oppheves umiddelbart."

Sammen med Marshall signerte også sens. John Barrasso, R-WY, Tom Cotton, R-AR, Cindy Hyde-Smith, R-MS, Mike Lee, R-UT, og Markwayne Mullin, R-OK.

United States Administration for Children and Families (ACF) foreslo den aktuelle regelen 28. september 2023. ACF er en avdeling av HHS.

Som CatholicVote rapporterte i november:

Det første kravet [i den foreslåtte regelen] fastsetter at en fosterfamilie må "etablere et miljø uten fiendtlighet, mishandling eller overgrep basert på barnets LHBTQI+-status." Med "fiendtlighet", "mishandling" og "misbruk" mener ACF "urimelig begrensning eller nektelse av barnets evne til å uttrykke sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk", samt ethvert forsøk på å endre barnets "seksuelle orientering". ...

For det andre må fosterfamilier for barn med LHBTQ-identifikasjon få opplæring "slik at de har kunnskap og ferdigheter til å ivareta barnets behov knyttet til barnets selvidentifiserte seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk."

"Dette er ikke bare et angrep på kristne, men også på barna selv", skrev Tom McClusky, direktør for myndighetssaker i CatholicVote, om den kommende regelen. "Fosterhjemssystemet er avhengig av enkeltpersoner og troende organisasjoner", og "i noen delstater, for eksempel New Mexico, er alle private plasseringsbyråer kristne."

Marshall uttalte seg til The Daily Wire kort tid etter at brevet ble offentliggjort: "Under Biden-administrasjonen er moralske og religiøse verdier dessverre under angrep på grunn av venstresidens endeløse jakt på å fremme sin LHBTQ+-agenda."

"Vi kjemper tilbake mot Biden-administrasjonens forkvaklede kjønnsideologi og pronomenpolitikk", legger senatoren til. "Det nye regelforslaget deres har som mål å ekskludere trosbaserte fosterhjemsleverandører fra å hjelpe barn med behov - ikke på min vakt."

Dette er ikke første gang Marshall har forsøkt å stanse et forslag fra Biden-administrasjonen om å innføre en ny regel for å fremme LHBTQ-bevegelsen.

I september fremmet han en resolusjon som til slutt mislyktes, og som skulle sette en stopper for landbruksdepartementets (USDA) foreslåtte regel om å holde tilbake støtte til studentlunsj for skoler som ikke innførte en pro-"trans"-politikk.


Godt eller ondt, det starter gjerne i USA og brer seg verden over. Vil norske politikere følge strømmen eller ha integritet, mot og vilje til å stå imot galskapen?

Kommentarer