Advarsel etter at forskere knytter energidrikker til selvmordstanker hos barn

Fra P54. 

Ny forskning viser at energidrikker kan utgjøre en større risiko for hjernen til barn og unge enn tidligere antatt.

En studie fra Fuse, Centre for Translational Research in Public Health ved Teesside University og Newcastle University i Storbritannia viser at de som drikker energidrikker, har høyere risiko for psykiske problemer som depresjon, selvmordstanker, ADHD og angst. Studien ble publisert i tidsskriftet Public Health i forrige måned.

Forskerne sier at de har sett på data fra 57 studier av mer enn 1,2 millioner barn og unge fra mer enn 21 land for å komme frem til konklusjonene.

De fant at gutter drakk mer energidrikker enn jenter, og at "mange studier" rapporterte om en sammenheng mellom inntak av energidrikker og alkoholbruk, beruselsesdrikking, røyking og bruk av andre rusmidler.

"Andre helseeffekter som ble nevnt i den oppdaterte gjennomgangen, var økt risiko for selvmord, psykologisk stress, symptomer på hyperaktivitetsforstyrrelser med oppmerksomhetsunderskudd, depressiv og panisk atferd, allergiske sykdommer, insulinresistens, karies og erosiv tannslitasje", heter det i et sammendrag av artikkelen.

Når det gjelder innvirkningen på den psykiske helsen, fant man at "hyppig" inntak av energidrikker "var forbundet med selvmordsforsøk og alvorlig stress", mens det "også var høyere forekomst av selvmordstanker og selvmordsforsøk ved inntak av [energidrikker] mer enn én gang om dagen."

"Longitudinell analyse rapporterte at inntak av [energidrikker] var relatert til økt ADHD-uoppmerksomhet, atferdsforstyrrelser, depressive symptomer og panikksymptomer", heter det videre.

En av medforfatterne, Shelina Visram ved Newcastle University, sier i en pressemelding at hun er "dypt bekymret over funnene om at energidrikker kan føre til psykiske problemer og problemer med mental helse".

"Dette er viktige folkehelseproblemer som det må tas tak i", legger hun til. "Til tross for at myndighetene i Storbritannia er bekymret og har gjennomført offentlige høringer, har det ikke blitt gjort noe på dette området. Det er på tide at vi gjør noe med den raskest voksende delen av brusmarkedet."

Forskerne, som er basert i Storbritannia, oppfordret også myndighetene til enten å forby eller begrense energidrikkene for yngre mennesker og barn.

"Denne dokumentasjonen tyder på at energidrikker ikke hører hjemme i kostholdet til barn og unge", sa forfatter Amelia Lake, professor i folkehelseernæring ved Teesside University, til Fox News torsdag. "Politiske beslutningstakere bør følge eksemplet fra land som har innført aldersgrenser for salg til barn."

Studien viser nemlig at forskerne har "funnet en enda lengre liste over psykiske og fysiske helseutfall knyttet til barn og unges inntak av energidrikker", sier hun.

"Vi gjentok [gjennomgangen] bare for å finne stadig mer som tyder på at inntak av disse drikkene er forbundet med negative helseeffekter", fortsetter Lake.

Flere land har allerede forsøkt å regulere energidrikker, blant annet ved å forby salg til mindreårige i Latvia og Litauen. Andre land, som Finland og Polen, skal også ha planer om å forby salg til personer under 18 år.

Studien har i mellomtiden fått britiske myndigheter til å reagere. En talsmann for det britiske helse- og sosialdepartementet sier til BBC at "vi har konsultert om et forslag om å stanse salget av energidrikker til barn under 16 år i England, og vil komme med et fullstendig svar når tiden er inne", og at "i mellomtiden har mange større forhandlere og supermarkeder frivillig innført et forbud mot salg av energidrikker til barn under 16 år."

Men for flere år siden mente Christopher Snowdon, leder for Lifestyle Economics ved det britiske Institute of Economic Affairs, at slike forbud er urettferdig rettet mot tenåringer, og at det mangler bevis for at drikken kan knyttes til negativ atferd.

"De nåværende vitenskapelige bevisene alene er ikke tilstrekkelige til å rettferdiggjøre et så omfattende tiltak som et lovpålagt forbud mot salg av energidrikker til barn", skrev han i en artikkel publisert i 2020.

Kommentarer