Herren Guds ånd er over meg


Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, (Jes 61,1-2)

 "Herrens Ånd er over meg." Slik begynner Jesus sin opplesning i synagogen i Nasaret (Luk 4, 17-22). "Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres" (Luk 4, 21). Dette gjelder vårt sted.

 Vi skjønner at det er Kristus selv som i Jes 61 vitner om sitt kall og den utrustning Herren har gitt ham.

 I dagens tekst beskrives Herrens hensikt med å salve Messias, Kristus, og sende ham.

 Forkynne evangeliet.

 Det budskapet som Kristus forkynner, er et evangelium for de saktmodige, eller fattige, som det heter i sitatet hos Lukas. Dette er sinnelaget hos dem det har gått i stykker for. "Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres," sier Jesus i sin bergpreken (Matt 5, 3).

 Forbinde det sønderbrutte hjertet.

 Ja, Jes 57, 15 sier at Den Høye, Den Opphøyede, Den Hellige bor i det høye og hellige, men også "hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøyedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende."

 Utrope frihet og frigjørelse.

 Vi er fanget under syndens trelldom. Og "hver den som gjør synd, er syndens trell" (Joh 8, 34). Og selv kan jeg ikke av egen kraft komme ut av trelldommens onde sirkel. Men "får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri" (Joh 8, 36).

 Utrope et nådens år fra Herren.

 Også dette stadfester Jesus i synagogen. Folket ble grepet av denne forkynnelsen. Dette nådens budskap er virkelig godt.

 Endelig heter det at han skal trøste de sørgende og gi dem hodepryd, gledes olje, lovprisnings drakt (Jes 61, 3).

 For et salig evangelium! Men merk deg: "Se, nå er nådens dag, se, nå er frelsens dag!"

Kommentarer