Herrens arm åpenbart

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Herren viser sin hellige arm for øynene på alle folkeslag. Hele jorden får se frelsen fra vår Gud. (Jes 52,10)
Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? (Jes 53,1)

 Herrens arm ble åpenbart da Jesus kom til jord. Å avdekke en arm er uttrykk for at man gjør seg klar til et arbeid eller at man forbereder seg til krig eller et oppgjør. Herrens arm ble avdekket på en særlig måte da Jesus åpenbarte Gud for oss. Herren åpenbarte sin arm (Jes 53, 1) da budskapet om frelsen i Jesus Kristus kom til oss.

 Like foran – i 52, 7 – forkynner Herren: «Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud er blitt konge!» – Det var et herlig budskap vi fikk del i. Herrens arm åpenbarte seg i herlighet. Når budskapet om Kristi stedfortredende lidelse blir forkynt, så er det Herrens arm som er åpenbart. Da er det åpenbart til frelse for dem som tar imot, men til dom for dem som forkaster evangeliet.

 Men profeten undrer seg: «Hvem trodde det budskap vi hørte?» Det er likesom profeten bryter ut i forferdelse over at det er så få som tror på dette budskapet om frelsen i Kristus.

 «Men ikke alle var lydige mot evangeliet,» sier Paulus i Rom 10, 16, idet han henviser til vårt sted hos Jes 53. «Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham» (Joh 1, 12). «Vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap» (1 Kor 1, 23).

 Det er vel ikke slik med noen av oss som bekjenner Jesu navn og er aktiv i kristen sammenheng, som det var med Herrens tjener Israel i den gamle pakt: «Du har sett mye, men du tar ikke vare på det. Han har åpne ører, men han hører ikke» (Jes 42, 20). Og i Åpenbaringsboken er det en setning som stadig går igjen i forbindelse med brevene til de sju menighetene: «Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!»

 Hører du slik at du bevarer Ordet i ditt hjerte, så det blir til liv. «Hør! Så skal deres sjel leve,» sier Herren til Guds folk i den gamle pakt. Og det sier han til deg og meg også!

Kommentarer