En disippeltunge som styrker

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis. Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke trassig og trakk meg ikke tilbake. Ryggen overga jeg til dem som slo, kinnet til dem som rev av meg skjegget, ansiktet skjulte jeg ikke for vanære og spytt. (Jes 50,4-6)

 Dette er tredje sangen om Herrens lidende tjener. Kapitlet begynner med å understreke at Guds folk ikke er skilt fra Gud fordi han har forkastet dem eller skrevet skilsmissebrev. Nei, det er folkets egen synd som er skyld i ulykken, skyld i den trengselstiden som de opplever.

 Der er ingen mangel på Guds kjærlighet. For han kom, men det var ingen som tok imot ham. Dette minner om den mangelen på mottakelse som ble Jesus til del, da han kom til sine egne (Joh 1, 11).

 Folket tror visst ikke at Herren er i stand til å forløse dem, eller at der er noen kraft hos ham til å frelse (Jes 50, 2). Men idet Herren viser til de store gjerninger han gjorde under Israelsfolkets ørkenvandring, så trer plutselig Messias fram i vers 4, Guds hellige tjener Jesus, som Herren har salvet (Apg 4, 27) og utrustet til hans store oppgave.

 Han har fått en disippeltunge (vers 4), så han kan styrke den trette med sine Ord. "Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke" (Jes 40, 29). Jesus har i Det nye testamente en oppfordring til menneskene: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" (Matt 11, 28).

 "Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører" (Jes 50, 4).

 Alt dette er forutsetninger for at Herrens tjener skal kunne gjøre alt etter Herrens vilje. Derfor gjør han alt etter det som er Gud til behag (Joh 8, 29). Han gjør de gjerninger som Gud har sendt ham for å gjøre (Joh 9, 4). Og målet er at alle de som Faderen gir Jesus, kommer til ham. Og den som kommer, vil han slett ikke støte ut. Dette er Guds vilje. Det er Guds vilje at du skal høre Jesus til, kjære venn!

Det Lam er Herren stor og sterk,
med Adams ætt forbundet,
som Gud til sitt forløsningsverk
har ene dyktig funnet:
Gå hen, min kjære Sønn, og lid for dem
som inntil evig tid
i vreden skulle være!
Den dom er grufull ut å stå,
men verdens frelse står derpå,
min Sønn, vil du den bære?

Kommentarer