Tjenerens stedfortredende lidelse


Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. (Jes 53,4-6)

 Avsnittet gir uttrykk for at menneskene ikke forstod den egentlige grunn til at Kristus måtte lide slik. Man trodde at han var en som Gud hadde slått med heslige sykdommer og smerte for hans egen skyld. Og så visste vi ikke at det var for vår skyld det skjedde. Derfor ble han "ikke mottatt av sine egne da han kom." "Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn" (Joh 1, 12).

 "Han ble såret." Det skjedde ikke for hans egen skyld, men det var for våre overtredelsers skyld. Vi hadde gjort opprør mot Gud og satt oss ut over hans gode og hellige vilje. Og for dette var vi skyldige til evig fortapelse borte fra Guds åsyn. Vårt skyldbrev stod mellom oss og Gud. Det var uendelig stort på grunn av vårt opprør mot Gud. Men vårt skyldbrev ble naglet til korset, da Kristus ble spikret fast. Skyldbrevet måtte utslettes om vi igjen skulle finne nåde hos Gud.

 Og Guds egen kjære Sønn, Gudmennesket Jesus Kristus, ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Ja, i vers 10 heter det endog at det behaget Herren å knuse ham. Og dette er det eneste som behager Herren. Det behager aldeles ikke Herren at vi forsøker å gjøre så godt vi kan. Men det var til velbehag for Herren at alle menneskers syndeskyld skulle bli betalt av hans egen Tjener - som er hans egen Sønn, Jesus Kristus. Ved at han ble knust under Guds vrede.

 Det er Guds hellighet som må straffe synden. Og det er Guds evige kjærlighet som må knuse stedfortrederen, så den skyldige kan gå fri.

Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt,
det er blodet som frelser deg nu.
For all verden det rant, og det taler for deg:
Det er fred mellom deg og din Gud.

Kommentarer