Et gjestebud for alle folk

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

På dette fjell skal Herren, Allhærs Gud, gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjell skal han fjerne sløret som tilhyller alle folk, dekket som er lagt over alle folkeslag. Han skal oppsluke døden for evig. Herren vår Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal han ta bort den skjensel hans folk lider. For Herren har talt. (Jes 25,6-8)

 Vi er nå kommet til kapittel 25 hos Jesaja. Og da vil vi først si at kapitlene 13 – 23 inneholder ti domsord over forskjellige riker. Som en konklusjon på dette kommer kapitlene 24 – 27, der Guds suverenitet viser seg i dom og frelse. Det er som Anders Hoaas sier det i en kommentar til Jesaja at «dette er som en summering av det foregående i to emner: Guds vredes dom over denne verdens rike, i alle riker, over hele jorden. Og Guds frelse og samling av Guds folk fra alle folk på Herrens hellige berg, Sion.»

 Som en del av dette er altså kapittel 25. Dette kapitlet er en lovprisning for Herrens frelse. Herren har gjort underverk, derfor skal han prises. Hans «råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet» (v 1). Herren har vist seg som den store Seierherre over Guds folks fiender. Herren er et vern og et lys for Guds folk.

 Versene 6–8 inneholder en Messias-profeti, og der er en beskrivelse av et gjestebud som Herren skal holde for alle folk (v 6). Herrens velsignelse skal vise seg som noe stort og rikt, når evangeliet åpenbares, og sløret blir tatt bort. «Det slør som tilslører alle folkene» (v 7). Dette sløret som gjorde at de ikke så Guds frelse i Kristus.

 Til slutt sies det i vers 8 at han skal åpenbare seg som dødens beseirer: Han skal oppsluke døden for evig (Heb 2, 14). Alle tårer, all lidelse, all sorg blir borte. Den nye himmel og den nye jord er et faktum. Og vi skal få høre røsten som roper: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem» (Åp 21, 3).

 Du vil vel være med i dette gjestebudet?

Å, hvilken jublende høytidsstund
blir samlingsstunden der oppe,
når våre føtter på fredens grunn
for Lammets trone vi setter!
Da skal vi synge den nye sangen,
og englers jubel vil øke klangen
i himmelen, i himmelen.

Kommentarer