Resultat av Spørreundersøkelsen foretatt lørdag 1 juli

(Klikk på bildet for å se en større utgave.)

Av Spikeren.

La meg først få takke alle som var med å stemme på denne lille undersøkelsen. Hensikten var som fleste vet å prøve å finne ut hva folk måtte ønske av SC fremover, og ikke minst å løse problemet med useriøse / falske brukere som kun er ute for å ødelegge.

Som skjemaet viser, kom det inn 376 stemmer. Hvorvidt alle disse er autentiske enkeltstemmer vites ikke siden det finnes muligheter for å jukse seg til å stemme flere ganger. Likevel tror jeg at vi fikk et relativt greit inntrykk av hva de fleste ønsker seg, så jeg tror vi kan si oss nokså fornøyd med denne undersøkelsen.

De tre klareste vinnerne er som vi ser; 1) ønsket om å beholde Disqus kommentering, 2) ønsket om sletting av mobbing og hets, 3) ønsket om mest mulig blandet innhold. Dette synes jeg er positivt. 
Som et resultat av undersøkelsen kommer vi derfor til å beholde Disqus som kommentarsystem, men vi kommer samtidig til å gjøre det vanskeligere for useriøse / falske brukere å få tilgang til å skrive direkte.

Derfor har vi gjort følgende forandringer fra søndag 2 juli:

  • Guest comments vil ikke være tillat. (Guest commenters do not receive email notifications and do not have profiles showing their comment history.)
  • Alle våre faste brukere vil være Whitelistet slik at de kan skrve kommentarer på direkten.
  • Alle andres kommentarer vil måtte godkjennes av moderator før de eventuelt publiseres.

Så ser vi at mange ønsker seg flere artikler pr dag, samt at det skal tillates Off-Topic kommentarer. Dette må vi selvsagt prøve å få til, men da trenger jeg litt hjelp fra dere:

Når det gjelder flere artikler pr. dag kan vi nok referere noen få setninger fra nettavisene, men jeg føler ikke at det er helt bra. Derfor må jeg spørre om kanskje dere kan skrive noen få linjer om saker som dere ønsker å dra frem. Det behøver ikke være så veldig langt, men bare slik at vi ikke bruker copy & paste direkte fra avisene. Så kan vi selvsagt linke til selve avisartikkelen til slutt.
Så må vi ta et skikkelig oppgjør når det gjelder mobbing, trakassering og hets. Dette er et alvorlig problem, særlig når vi vet at mye av det skjer fra Moderator-siden. På grunn av dette er det flere som har krevd at jeg fjerner Mod-statusen til 2 av de 4 Moderatorene som vi har idag. Dette kommer jeg foreløpig ikke til å gjøre, men hvis situasjonen ikke forbedrer seg, da er jeg bare nødt til å gjøre noe. Det håper jeg selvsagt at jeg slipper, for jeg setter veldig stor pris på disse som påtar den utakknemlige jobben med å være Moderatorer.

Til slutt ser vi at bare 5 % stemte for "mest mulig kristent innhold", noe som egentlig er litt forståelig siden ikke alle brukerne våre er kristne. Spørsmålet burde kanskje ha vært "mer kristent innhold" istedenfor "mest mulig kristent innhold". Derfor skal vi beholde ønsket om mest mulig blandet innhold, men samtidig prøve å få til litt mer kristent materiale. Det har jeg inntrykk av at mange ønsker seg, og det er jo dette som er primærtanken bak SC; at vi skal prøve å være et lite lys i en stadig mørkere og kaldere verden.

Så kan vi diskutere litt mer om detaljene i dagens kommentarfelt om hva dere synes og hvordan vi skal løse ting i praksis. Jeg håper uansett at vi kan skape et sted hvor det er både hyggelig og interessant å være for de aller, aller fleste. Vi vil aldri bli perfekte og vi vil aldri kunne oppfylle alles ønsker, men vi må prøve å strekke oss så langt vi kan, samtidig som vi ikke gir slipp på integriteten vår.

Takk enda en gang til alle som stemte i undersøkelsen, så ser jeg fram til en god debatt i kommentarfeltet.

Spikeren