NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 20. juli 2017

Norsk media og nyhetsformidling

Av Odd S. Beverfjord.

Problemet

AKP(m-l), SV, AP og kommunister har infiltrert media og tatt kontroll over redaksjoner og nyhetsformidling ved å besette og kontrollere nøkkelposisjoner i presse, radio og TV og filmindustrien, samt lederposisjoner i offentlig forvaltning. Venstrefascister og deres politiske pøbel har overtatt kontroll av undervisningssektoren og fagforeninger og bruker dem som drivreimer for avkristning og fordumming. De bruker universiteter og studentaviser for ateistisk og kristendomsfiendtlig propaganda.

Den norske venstrevridde nyhetsindustrien mister publikum. Folk er luta lei av venstresidens og de politisk korrekte globalistenes propagandamaskineri og “fake news”. Alternative media overtar. Folk ønsker pålitelige nyhetskilder som formidler nyheter – ikke venstrefascistenes og moralsk degenererte globalisters og islamofile multikulturisters propaganda.

Statskanalen NRK har anstrengt seg til det ytterste for å bryte ned kulturelle normer for moral ved å fremme pornografi og obskøniteter i deres TV-programmer. Redaktørene i NRK’s underholdningsavdeling befinner seg tydeligvis på et mentalt utviklingsnivå lik den man finner hos uoppdragne guttunger  som opplever det spennende å skrive tabuord på offentlige dovegger. Så langt er fordummingen kommet i statskanalens redaksjoner. De er ikke voksne.

Media har mistet respekten for sitt publikum. Politisk arroganse og forakt for tradisjonelle sosialetiske verdier og den judeo-kristne kulturarv er deres varemerke. Mer eller mindre kontrollerte utslipp av akademisk og journalistisk tarmluft og intellektuelle rap er stort sett det som serveres seere, lyttere og lesere i TV-programmer, debatter og redaksjonelle kronikker.

Løsningen

Er det ikke snart på tide å skifte ut de politisk venstrevridde redaksjonene og journalistene i norsk PK-media? Er det ikke snart på tide å bemanne avisenes redaksjoner med redaktører og journalister med voksne, sosialt ansvarsbevisste mennesker som kan sitt fag, som forstår hva som er deres rolle og samfunnsoppgave og som evner å skille mellom nyhetsformidling og indoktrinering, og som kan skille mellom meninger/tro og fakta?

Når man har slike rariteter som Mads Gilbert, Sidsel Wold, Odd Karsten Tveit og andre snåle figurer til å rapportere hendelser og begivenheter som utspilles på den geopolitiske arena, samt komiske ”eksperter” som Lars Gule til å analysere terrorisme, da kan man ikke forvente at folk skal ta NRK alvorlig. Er det ikke snart på tide å gjøre NRK til en seriøs statskanal som formidler objektive, balanserte og pålitelige nyheter? Og hvor lenge skal folk finne seg i å betale for å bli indoktrinert av statskanalen? Er det ikke snart på tide at NRK får voksne folk i ledelsen?

Nedenfor finnes en etisk standard fra Society of Professional Journalists (SPJ) som kan være til hjelp ved å utarbeide retningslinjer for redaksjonene i norsk media. Hovedpunktene er,

  • The highest and primary obligation of ethical journalism is to serve the public.
  • Journalism means taking responsibility for one's work and explaining one’s decisions to the public.
  • Journalism should be accurate and fair. Journalists should be honest and courageous in gathering, reporting and interpreting information.
  • Journalism treats sources, subjects, colleagues and members of the public as human beings deserving of respect.

Men i første omgang må NRK og media med pressestøtte forøvrig få en formålsparagraf som klart og tydelig sier hva som er den faktiske intensjonen med deres informasjonsformidling.

Studer gjerne hele SPJ Code of Ethics.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord