Årene går, de norske argumentene består..

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Av Dan Odfjell
 
Spørsmålet blir, hvordan skal det bli etter hvert med vårt stolte Norge, vårt gamle fedreland? Når løgnaktige styresmakter sågar senest har lansert påstanden - ut fra sitt ståsted som ihuga «globalister» - at vi nasjonalister er både anti-statlige, og verre enn det.. Nei, vi er aldeles ikke anti-statlige - om enn klart skeptiske til EU og til ytterligere fremmed innvandring -  en ærlig sak på tvers av politiske-korrekte-myndighets-hensyn. Og nasjonalister, det har vi vært siden EU-avstemningene som vi vant i to runder. Men årene går og etterpåklokskapens tid synes for lengst å ha «innhentet» våre feige myndigheter. Som fremdeles virker ubehjelpelig i å beskytte oss; alt vi ber om. Skal Norge som nasjon flaut gå tapt som fregatten Helge Ingstad til bunns i fredelig smult farvann? Er der her en slags parallell i vår samtid?
 
Mitt ankepunkt: Politikerklassen synes opptatt av seg selv - landet kun meget kortsiktig - og den enser knapt folkedemokratiets behov og stusselighet. Våre iherdige, folkelige argumenter vekk-sensureres, eller vi slipper ikke til i riksmediene i det hele tatt; av staten bevisst ensidig finansiert. Og det samtidig med det tapte frie ord og en eksisterende opposisjon som behandles ikke ulikt det gamle Sovjet. Alle triks i boken brukes til å holde oss vanlige innbyggere u-informerte og slavebundet. Alt mens våre milliarder fra olje-virksomheten spredes til korrupte aktører den ganske verden over. Samt lokalt, at «nye nordmenn» (det sikkert grunnlov-stridig) fremmes på bekostning av oss etniske, vi som bygget landet. Er dette hva som menes som vår rettferdighet, eller hva, for å skape maktens «nye verden» med oss som offer-lammet?
 
Vi nasjonalister er ikke anti-statlige; politikerklassen kun pretenderer det; samt FN-utopien om en fremtidig en-verden.. Noe det lett kan argumenteres imot, et politisk triks for å stagge og målbinde oss; allerede lenge indoktrinerte. Med sin politikk fremmer elite-politikerne oss etniske norske reelt utskiftet; dvs på lag med islamistene. Som representerer terror eller kriminell virksomhet hvor hen de slipper til. I fanatiske etterlevelse av den skriftlige Koranen. Jeg henviser i denne sammenheng til imamen i Malmø som nylig så berømmelig sa, ikke ulikt  hva muslimene allerede sier åpent i Frankrike: «Sverige er vårt, enten de vil eller ikke». Men NRK rapporterer ikke slike «uvesentligheter», og riksmediene advarer heller ikke folket om politikkens nedsider. Se, alle de offentlig finansierte er på lag med inntrengerne..
 
Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er nærmest som «politiske ektefolk», de har begge sveket sitt land og sitt etniske folk, som lovmessig og møysommelig bygget landet. Deres mandat og ansvar som statsministre var til beste for landet og dets innbyggere, ikke til EU eller fremmede, ei eller til det ennå mer korrupte FN. Et lands lover og folks tradisjoner skal respekteres, ikke politisk skaltes og valtes med. Vi kan ikke vente hjelp fra Vladimir Putin, ei heller fra hans kinesiske tilsvarende, for øvrig nasjonalister begge to. Ei heller kan vi stole på hjelp fra det diktatoriske EU; mest et tysk frihandelsområde blitt. Men svakt både forsvarsmessig og økonomisk og nå i klar oppløsning. Noe Norge må beskyttes mot for ikke å bli dratt med ned i dragsuget. Med våre energiressurser står vi sterkt og best alene; det har vi nasjonalister full rett til å hevde. Bevis oss feil, Jonas.
 
Men som vi ser, sprer «fridoms-protestene» seg i den vestlige verden, rett og slett fordi demokratiene forvitrer innenfra, gjennom elite-politikernes streben etter makt og fordeler, når de samtidig til de grader neglisjerer den lille mann og kvinne. Land etter land i den såkalte demokratiske verdenen vil gripe til unntaks-tilstander mot vanlige folk heller enn å stige ned av sin liberale høye hest, likt pappa-gutten Justin Trudeau i Canada, i sin falskhet. Menneske- rettigheter og individuell frihet gjelder ikke i kampen om makt.. Om nødvendig blir slikt kastet på historiens skraphaug. Det er skikkelige mannfolk som står frem, slike som lastebil-sjåfører, og andre yrkesutøvere som det moderne samfunnet trenger, som protesterer mot diktaturet. Med et Ap overtatt av akademikere har vi knapt arbeidere igjen å støtte oss på, knapt iallfall på skikkelige norske mannfolk. Der ligger Polen bedre an, ja Øst-Europa mer generelt, av mannfolk heldigvis fremdeles sterkt preget. 
 
Ukraina et godt eksempel: Senest misbrukt av USA og NATO til å stemple landet som under et militært angrep fra Russland. Nei, det har jeg liten tro på; maksimum ønsker Russland forståelig landfast adgang til flåtebasen på Krim. Det oppnår de, tror jeg, gjennom et lite land område i det østlige Ukraina utskilt, som allerede er Russlands-orientert og som snakker russisk. Slik Krim også var.  En løsning synes å være området omgjort til et lite «ikke-militært» område gjennom en traktat. At Russland ikke ønsker krig, er jeg overbevist om. Men det ønsker Joe Biden og hans lakeier for å unnslippe fokus på egne interne skurke-streker..
 
I sannhet synes alle de vestlige demokratiene til-rigget med udemokratiske styresett. Vårt norske stats-styre er allerede et skjult, nær uforanderlig diktatur. Kun i navnet er vi demokratisk - akkurat slik som Kina er kommunistisk - i navnet alene. Vi nasjonalister er klart imot Norge flerkulturelt omgjort. En nasjonal ulykke som best illustreres ved å referere til Sverige, som her anført. Ikke nasjonalistisk etterpåklokskap dette, Erna og Jonas, kun ubehagelig sannhet, 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer