Kua som glemte at den en gang var kalv

Av Spikeren. 

Er det ikke underlig at de som vi i dag kaller for 68-generasjonen nå ser ut til å ha glemt hva de selv stod opp og kjempet for?

Disse som utgjorde den største protestbevegelsen i etterkrigstiden, de sitter nå selv på maktens tinder og slår ned på de som i dag protesterer mot den samme elendigheten.

Husker de ikke hva de kjempet for, disse som en gang ville rive seg løs fra politistaten? Har de glemt individets rett til å leve i fred og frihet uten statlig overvåkning? Har de forkastet beskyttelsen mot politisk diktatur og statlig tyranni? Retten til eget land med trygge grenser? Retten til å stifte familie og oppdra sine egne barn? Retten til vår egen kultur bygd på det kristne verdigrunnlag? Den grunnlovs bestemte retten til menings og ytringsfrihet, samt retten til å bestemme over egen kropp?

Alt dette og mere til ser ut til å være glemt av de som nå sitter og styrer. I dag er det globalismen som fremmes. Individets rett gjelder ikke lenger. Politikerne gjør som de vil, uansett folkeviljen. Statlig tyranni ligger som et åk på folket, samtidig som vi overvåkes døgnet rundt. 

Vårt tidligere så gode og trygge fedreland selges og oppløses bit for bit, til fordel for den nye politikkeradelen, som på folkets bekostning kjøper seg lukrative stillinger ute i den store verden.

Familien er oppløst for lengst, der både mor og far må ut i arbeid for i det hele tatt å kunne overleve, mens barna blir oppdradd og indoktrinert i statsdrevne barnehager og skoler, slik at de aldri skal lære å tenke selvstendig.

Vår kristne kulturarv er sammen med alt det norske kastet på dør. Faste holdepunkter finnes ikke lenger. Alt er flytende og mange i dag vet ikke engang om de er mann eller kvinne.

Retten til menings og ytringsfrihet tas fra oss bit for bit, slik at vi nå faktisk risikerer å få PST på nakken dersom vi ytrer oss "anti-statlig". 

Sannelig har kua glemt at den en gang var kalv! Disse som i dag sitter på maktens tinder bør snarlig komme seg ned på bakkenivå og stikke fingeren i jorden. For en dag vil folket våkne, og da tror jeg fallet kan bli både hardt og stygt.

Spikeren

Kommentarer